Fundacja Ładne Historie to organizacja pozarządowa powołana w wyniku wieloletniej współpracy niezrzeszonej grupy artystów, kuratorów, aktywistów i promotorów kultury.

Strategicznym celem fundacji jest organizacja projektów i wydarzeń interdyscyplinarnych, kreowanie zmiany w sposobie myślenia o edukacji kulturalnej i narzędziach służących jej realizacji, a wreszcie promowanie efektywnej współpracy operatorów kultury i sztuki na wielu poziomach i w różnych miejscach w Polsce. Kulturę i sztukę współczesną promujemy przy użyciu dostępnych dla jak najszerszej grupy odbiorców narzędzi, a nasze działania nie ograniczają się do jednorazowych przedsięwzięć, ale trwałej, wieloletniej pracy mającej na celu budowanie sieci partnerstw na poziomie ogólnokrajowym, rozwoju publiczności i aktywizowaniu potencjalnych uczestników naszych projektów. Do współpracy zapraszamy młodych, polskich twórców, aktywistów i projektantów, teoretyków i badaczy kultury, wreszcie lokalnych liderów opinii.

Nasza działalność polega na organizacji wydarzeń artystycznych i społecznych, poprzez które chcemy wzmacniać potrzebę kulturalnego zaangażowania wśród lokalnych społeczności, a tym samym budować poczucie tożsamości ze sztuką wywodzącą się z polskich miast – sztuką mówiącą o nas, bliską naszym problemom i tematom.

Projektując kolejne działania Fundacji zakładamy, że przyczynią się one do poprawy dostępności, różnorodności i innowacyjności oferty kulturalnej w Polsce. Jesteśmy przekonani, że działania artystyczne oraz edukacja kulturalna mają na celu nie tylko integrować społeczność, ale również wpływać na poprawę jakości jej funkcjonowania. Rozumiejąc je jako narzędzie możliwej, pozytywnej, społecznej zmiany, chcemy współtworzyć nowe zjawiska w młodej, polskiej kulturze.


Nasz zespół

Kreujemy i realizujemy projekty, opowiadając ładne historie.

Maria Zięba

Współzałożycielka i prezeska Fundacji Ładne Historie. Fundraiserka, animatorka kultury, doradczyni organizacji pozarządowych. Pracuje przy projektach artystycznych i społecznych. Z miłości do ludzi i do Dolnego Śląska powstają realizacje, które pozwalają innym się rozwijać, uczyć, poznawać, spotykać, zachwycać.

Krzysztof Bielaszka

Koordynator projektów międzynarodowych Strefy Kultury Wrocław, odpowiedzialny m.in. za wieloletnie programy AIR Wro i Praktycy Kultury, konferencje „AIR Wro Talks” oraz „Miasto i Kultura”, a także za projekty realizowane we współpracy z lokalnymi i regionalnymi organizacjami pozarządowymi. Menedżer i promotor kultury, producent i kurator, aktywnie zaangażowany w kreowanie strategii komunikacji i udostępniania kultury.

Ala Kania

Specjalistka ds. social media, zaangażowana w projekty kulturalne. Wieloletnia współpracowniczka Wrocławskiej Fundacji Filmowej, w której działała przy Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” w Świdnicy, DKFie dla obcokrajowców – „Polish Cinema for Beginners”, Festiwalu Miejskim MIASTOmovie oraz Świdnickim Festiwalu Filmowym SPEKTRUM. Pracowała także przy wielu wrocławskich festiwalach i imprezach, m.in. przy Millennium Docs Against Gravity, Brave Festival, konferencji „Wielkie Żarcie” czy programie Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław.

Marcin Trzpiot

Producent pomocniczy, fotograf. Absolwent studiów pedagogicznych w Legnicy i Szkoły Fotograficznej „AFA” we Wrocławiu. Członek Stowarzyszenia fotograficznego Nowinart oraz Grupy fotograficznej Polish Obscura. Specjalizuje się w fotografii tradycyjnej oraz polaroidowej.

Weronika Zięba-Połczyńska

Mama dwójki dzieci Niny (8) i Antosia(4). Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracuje jako animatorką zajęć profilaktycznych w Świetlicy wiejskiej. Po raz kolejny będzie koordynatorką „Lata na podwórku”. Praca z dziećmi przynosi jej wiele radości i satysfakcji , ponieważ robi to co lubi.

Wolontariusz_ka

TY też możesz zostać częścią naszej ekipy!


Statut

W dokumencie znajdziesz między innymi informacje o celach fundacji, przedmiocie działalności i finansowaniu.

Sprawozdania

Dokument jest w opracowaniu.