Karty edukacyjne

Karta nr 2
POBIERZ

Karta nr 3
POBIERZ

Karta nr 4
POBIERZ

Karta nr 8
POBIERZ

Karta nr 9
POBIERZ


Organizatorem projektu jest Fundacja Ładne Historie.
Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków Gminy Miasta Świdnica ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu w ramach realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2020 rok, a także ze środków Gminy Miasta Świdnicy i Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej w ramach projektu „Projekt przyszłość”.

Facebook: LatoNaPodworku
Instagram: LatoNaPodworku