Karty edukacyjne

Wszystkie poniższe materiały możecie pobrać i wykorzystać do celów niekomercyjnych – zarówno w całości jak i we fragmentach – na podstawie licencji Creative Commons CC BY-NC 4.0. Tekst licencji znajdziecie tutaj: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl.

2021

Tematem przewodnim wszystkich zajęć edukacyjno-animacyjnych na podwórkach były prawa dziecka podzielone na poszczególne tygodnie:

 • Czym są prawa dziecka, co to znaczy mieć prawo, kto je chroni itp.
  POBIERZ
 • Prawo do różnienia się od innych
  POBIERZ
 • Prawo do wyrażania emocji
  POBIERZ
 • Prawo do edukacji
  POBIERZ
 • Prawo do życia bez przemocy, do poczucia bezpieczeństwa i nietykalności osobistej 
  POBIERZ
 • Prawo do prywatności i tajemnicy korespondencji 
  POBIERZ
 • Prawo do szacunku i godności osobistej 
  POBIERZ
 • Prawo do godnych warunków życia
  POBIERZ
 • Prawo do wypowiedzi i wyrażania własnego zdania.
  POBIERZ
 • Co możesz zrobić, kiedy twoje prawa są łamane?
  POBIERZ

2020


Organizatorem projektu jest Fundacja Ładne Historie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Edukacja Kulturalna 2021 oraz środków Gminy Miasta Świdnica ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu w ramach realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2021 rok.

Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską w Polsce.

Facebook: LatoNaPodworku
Instagram: LatoNaPodworku