Bez kategorii

Lekcje Sztuki wracają do wrocławskiej Recepcji!

Pierwsze tegoroczne spotkania w ramach projektu „Lekcje Sztuki” już w marcu. Temat wrocławskiej edycji to „Przestrzenie wielu mediów”.

Lata dwudzieste XXI wieku otwieramy we wrocławskiej Recepcji – dzięki współpracy ze Strefą Kultury Wrocław – kolejnym cyklem „Lekcji Sztuki”, który znów poświęcimy zagadnieniu przestrzeni. Interesuje nas wielowątkowość sztuki nowych mediów, dywersyfikacja strategii działań twórców i kuratorów, a także przenikanie się ich w poszczególnych realizacjach artystycznych. Symboliczną przestrzeń nowych mediów postrzegamy jako obszar, w którym realizują się projekty stworzone pomiędzy środowiskiem analogowym i cyfrowym, pomiędzy gatunkami świata ożywionego, pomiędzy automatyzacją i czynnikiem ludzkim, a także pomiędzy dźwiękiem i obrazem. W marcu 2020 roku ten właśnie obszar pragniemy eksplorować wspólnie z Wami i z zaproszonymi przez nas gośćmi co wtorek od godziny 18:00.

Program spotkań:

3.03.2019, godz. 18:00

Michał Brzeziński ▶ Bio-art: o komunikacji transgatunkowej ◀

10.03.2019, godz. 18:00

Paweł Janicki ▶ Sztuka, polityka, kod ◀

17.03.2019, godz. 18:00

VJ EMIKO ▶ Gdzie dźwięk spotyka się z obrazem? ◀

Goście:

Michał Brzeziński ▶ absolwent filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego przy Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej w 2003 r. Teoretyk, artysta i kurator Parakina (2008-10) oraz festiwalu międzynarodowego In out Festival (2009– 2011) w CSW Łaźnia i Galerii NT [Nowych Technologii] (2010) przy ŁDK w Łodzi, która była unikalną w skali kraju. Jeden z najważniejszych polskich twórców i teoretyków wideo-artu w ostatnim czasie. Od 2012 prekursor i jedyny aktywny dotychczas na scenie polskiej przedstawiciel bio-artu, zainteresowany sztuką afektywną i kategorią afektu („affective interaction”) jako nowym zjawiskiem estetycznym zaczerpniętym raczej z neuro-cybernetyki i medycyny niż z refleksji znanych dotychczasowej filozofii. Punktem wyjścia do jego działalności artystycznej jest świadomość historyczna, a zwłaszcza doświadczenia filmu strukturalnego.

Paweł Janicki ▶ niezależny artysta medialny, interaktywny i producent działający w dziedzinie sztuki mediów, estetyki mikrodźwięków i kompozycji algorytmicznej, twórca audiowizualnych systemów interaktywnych, instalacji i performansów. Tworzy i stale rozwija narzędzia i interfejsy programowe. Szczególne miejsce w jego działalności zajmuje rozwijanie oprogramowania według własnych projektów, tworzenie własnych mediów oraz hackowanie już istniejących rozwiązań. Wśród jego realizacji znajdują się m.in. ścieżki dźwiękowe oparte na linii czasu i interaktywne ścieżki dźwiękowe zamawiane dla radia, telewizji, mediów interaktywnych, prac wizualnych (jak fraktal dla animacji wymiarowej oraz szereg sekwencji tytułowych i grafiki ruchowej); prace interaktywne, które nie są łatwe do sklasyfikowania, składające się z improwizowanego dźwięku, programów na żywo, protokołów komunikacyjnych, hakerów. Projekty muzyczne Janickiego były prezentowane w kilku publikacjach ukazujących dokonania europejskiej sceny muzyki eksperymentalnej i elektroakustycznej, ponadto współpracował z wieloma artystami, a także z branżą IT i instytucjami edukacyjnymi, w tym z wydziałami medialnymi wiodących polskich szkół artystycznych, jak np. z Wydziałem Intermedialnym Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (Polska).

Emilia Gumańska / VJ EMIKO ▶ artystka wizualna, scenarzystka, producentka wideo, operatorka, VJ. Jej projekty należą do kategorii eksperymentalnych video art’ów łączących motyw ciała w ruchu z analogowymi elementami graficznymi, którym nadaje rangę symboli wyrażając emocjonalne stany człowieka. Podczas produkcji wykorzystuje zrealizowane wyłącznie przez siebie materiały video. Bazuje na autorskich scenariuszach. Jest pasjonatką tworzenia analogowych efektów specjalnych video oraz łączenia ich z motywem człowieka w procesie improwizacji. Minimalistyczne produkcje Gumańskiej można oglądać w formie projekcji video, instalacji i wideoklipów, w przestrzeniach klubowych i festiwalowych a także galeriach sztuki, czy też podczas najważniejszych wydarzeń kulturalnych, muzycznych i audiowizualnych w Polsce i za granicą. Na swoim koncie posiada między innymi wyrożnienia i głowne nagrody w międzynarodowym konkursie vj’skim VJ Torna Championship podczas 10. edycji Live Performance Meeting 2011 w Mińsku a także w Meksyku w kategoriach: Pre-Production i VJ Battle w roku 2013. Przez półtora roku współpracowała z Polskim Radiem miksując w czasie rzeczywistym wizualizacje w projekcie telewizyjnym „Czwórka na Wizji”. Laureatka konkursu 26 YACH FILM FESTIVAL w Opolu w kategorii Plastyczna Aranżacja Przestrzeni za klip „Deadly Queen” dla Joy Pop oraz PL Music Video Award za najlepszy klip w kategorii muzyka elektroniczna za MANOID „Take me”. W latach 2016-2018 zorganizowała cztery wydarzenia we Wrocławskim klubie UFF oraz Wyspa Tamka Art Hub dedykowane sztukom wizualnym : video, vjingowi, audiowizualnemu performance – BYOB Bring Your Own Beamer, angażując polskich oraz zagranicznych artystów wizualnych.

/

Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Każde ze spotkań udostępniamy osobom g/Głuchym zapewniając tłumaczenie na Polski Język Migowy.