Podoba Ci się to, co robimy? Dorzuć się do wirtualnej puszki!

Aktualności

Lekcje Sztuki #wsieci: rozmowy

„Lekcje Sztuki w sieci” to zupełnie nowa forma działań, które Fundacja Ładne Historie podjęła w kontekście pandemii COVID-19. Impulsem do realizacji „Lekcji Sztuki” w formule internetowej z pewnością było masowe przeniesienie kultury do sieci – większość instytucji, organizacji i grup oddolnych związanych z sektorem kultury w 2020 tworzyło i udostępniało swoją ofertę właśnie w Internecie. Tegoroczna odsłona projektu była możliwa dzięki dotacjom przyznanym Fundacji w ramach prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury programu „Kultura w sieci” oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W ramach naszych działań #wSIECI zrealizowaliśmy i udostępniliśmy w Internecie dwa cykle filmowych opowieści – wizyt w pracowniach i studiach przedstawicielek i przedstawicieli polskich branż kreatywnych. Osiem kilkunastominutowych produkcji złożyło się na spójną i szeroko
komentowaną narrację na temat statusu twórców w czasie pandemii, ich inspiracji i zainteresowań, planów na przyszłość oraz działań i dzieł, którymi pragnęli podzielić się z naszymi odbiorcami.

Nie bylibyśmy sobą gdybyśmy bohaterek naszych filmów nie zaprosili do rozmów stanowiących poszerzenie pola wspólnej refleksji nad kondycją sektora kulturalno-artystycznego. Dziś w Państwa ręce oddajemy zapisy dwóch dyskusji, które stanowią rozwinięcie i uzupełnienie naszych całorocznych działań.

Rozmowę w ramach cyklu HERSTORIE SZTUKI poprowadziła Zośka Reznik – badaczka sztuki, kuratorka, animatorka kulturalna i nauczycielka akademicka. Zajmuje się sztuką współczesną, szczególnie jej herstoriami i historią mówioną oraz badaniami artystycznymi. Związana m.in. z
Kolektywem Kariatyda, Gangiem Delfinów, Grupą Roboczą Archiwum Społecznego, F/M Festiwalem i Zlotem Młodych Badaczy Kultury, a wcześniej Kolektywem Falanster. Prowadzi Fundację Wersja, wykłada na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

W rozmowie towarzyszą jej bohaterki cyklu HERSTORIE SZTUKI: Karolina Balcer, Natalia Jerzak oraz Beata Rojek.


Rozmowę w ramach cyklu SZTUKA I MIASTO poprowadził Krzysztof Bielaszka – opiekun merytoryczny „Lekcji Sztuki”, związany ze Strefą Kultury Wrocław i Fundacją Ładne Historie. Producent i promotor kultury aktywnie zaangażowany w kreowanie procesów związanych ze
wzmacnianiem sektora. Na przestrzeni ostatnich kilku lat współpracował z m.in. CRZ „Krzywy Komin”, ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, Fundacją ART TRANSPARENT, BWA Wrocław czy Galerią Sztuki w Legnicy.

W rozmowie towarzyszą mu bohaterki cyklu SZTUKA I MIASTO: Małgorzata Bujak, Dominika Kulczyńska i Kamila Mróz.


„Lekcje Sztuki w sieci” to projekt, który realizuje zespół Fundacji Ładne Historie dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwo Dolnośląskiego oraz ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Facebook: https://www.facebook.com/LekcjeSztuki/
Instagram: https://www.instagram.com/LekcjeSztuki/