Podoba Ci się to, co robimy? Dorzuć się do wirtualnej puszki!

Aktualności

Otwarcie roku Sympozjum Wrocław 70/20

50 lat temu odbyło się Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 – spotkanie artystów, krytyków i teoretyków sztuki, które stało się przestrzenią wymiany myśli i wykuwania nowych kierunków w polskiej sztuce. Pół wieku później startuje Sympozjum Wrocław 70/20 – oddolna inicjatywa obchodów rocznicy tego niezwykłego wydarzenia. 9 maja odbędzie się oficjalne otwarcie.

autor projektu: Marian Misiak

Choć spacerując dziś ulicami Wrocławia, dostrzec można jedynie pojedyncze ślady Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70 – ustawione przy Teatrze Współczesnym betonowe „Krzesło” Tadeusza Kantora, wyrastający korzeniami do góry „Żywy pomnik. Arena” Jerzego Beresia na Wyspie Piasek czy zrealizowany niedawno w Parku Popowickim pomnik „Samotność” Barbary Kozłowskiej – to jest ono wydarzeniem, o którym zdecydowanie warto pamiętać. Wrocławskie spotkanie obrosło legendą jeszcze w latach 70., a przez kolejne dekady rozpalało wyobraźnię i prowokowało do dyskusji. I to nie zmieniło się do dziś.

Oddolny pomysł wrocławskiego środowiska kultury

Idea nowej, społecznej inicjatywy wykiełkowała jeszcze w 2018 roku – dziś grupa liczy sobie około 70 członków i członkiń zaangażowanych w budowanie Sympozjum Wrocław 70/20. To zróżnicowane grono tworzą kuratorzy i krytyczki, artystki i edukatorzy, akademicy i animatorki, aktywistki i menedżerowie kultury. Reprezentują oni rozmaite formy działalności: są związani z muzeami, galeriami i instytucjami kultury o długoletniej tradycji, ale też z młodymi organizacjami pozarządowymi czy niezależnymi kolektywami artystycznymi. Każdy wnosi do dyskusji swoje własne spojrzenie na spotkanie z początku lat 70.; każdego porusza inny jego aspekt, inspiruje inny temat podejmowany podczas sympozjalnych obrad i inna propozycja artystyczna zgłoszona w ich wyniku. Grupa robocza wspólnie nakreśliła program obchodów, którego trzema filarami są: wystawy, prezentacje i interwencje artystyczne; badania nad i upowszechnianie archiwaliów oraz dokumentacji Sympozjum Wrocław ’70; inicjatywy edukacyjne, które popularyzować mają wiedzę na temat wrocławskiego spotkania, ale i postaw konceptualnych oraz neoawangardowych postaw w polskiej sztuce.

Włodzimierz Borowski, Dialog, 1970, projekt, dokumentacja z wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu Fot. Tadeusz Rolke / Kolekcja MWW Muzeum Współczesne Wrocław. PROJEKT: Włodzimierz Borowski „Projekt powiększenia krzesła”, Elbląg 1969, za: Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70, pod red. D. Dziedzic i Z. Makarewicza, Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur”, Wrocław 1983, s. 65.

9 promieni światła na niebie, czyli nowe otwarcie

Ze względu na sytuację epidemiczną wyjściowe plany otwarcia roku Sympozjum Wrocław 70/20 uległy modyfikacji. Tym samym nową oficjalną datą inauguracyjną jest 9 maja – rocznica premiery instalacji „9 promieni światła na niebie” Henryka Stażewskiego. Tego wieczoru, w 1970 roku, na niebie nad Wrocławiem można było oglądać wielobarwną kompozycję świetlną. 50 lat później, 9 maja 2020 roku, odbędzie się oficjalne otwarcie roku obchodów Sympozjum Wrocław 70/20, oczywiście w wersji online – za pośrednictwem stron społecznościowych i oficjalnej strony projektu.

Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70, pod red. D. Dziedzic i Z. Makarewicza, Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur”, Wrocław 1983, s. 102. ZDJĘCIE: fot. Magdalena Kujda / Dzięki uprzejmości Fundacji Art Transparent.

PROGRAM
9.05.2020 r. (sobota)

 • 16:00 Prezentacja programu Sympozjum Wrocław 70/20
  Komitety realizacji i interwencji opowiedzą o inicjatywie Sympozjum Wrocław 70/20 i jej programie za pośrednictwem telekonferencji.
 • 17:00 Premiera audycji „Tu Sympozjum”
  Audycja przygotowana przez grupę roboczą Sympozjum Wrocław 70/20 – podkast zbudowany z rozmów między jej członkami, w których poruszone zostaną geneza i przebieg Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70; jego kontekst artystyczny, polityczny i społeczny; projekty zgłoszone w toku sympozjalnych prac i sylwetki samych zgłaszających; wreszcie dziedzictwo Sympozjum i to, dlaczego do dziś pozostaje ono żywym źródłem inspiracji; a rozmawiać będą Iwona Kałuża, Piotr Lisowski i Kuba Żary.
 • 18:00 Wykład online dr Magdaleny Ziółkowskiej: „Odnowienie czegoś żywego. Sympozjum Wrocław ’70 i koncepcja Muzeum Sztuki Aktualnej”
  Dr Magdalena Ziółkowska przyjrzy się temu, w jaki sposób na Sympozjum zaistniała koncepcja Muzeum Sztuki Aktualnej, stworzona przez Jerzego Ludwińskiego cztery lata wcześniej, oraz inne idee instytucji dedykowanych najnowszym zjawiskom artystycznym.
 • 19:00 Streaming filmu Antoniego Dzieduszyckiego „Wrocław ‘70. Sympozjum Plastyczne” na stronie MWW Muzeum Współczesne Wrocław
  Jeden z niewielu archiwalnych zapisów Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70: na unikatowych zdjęciach możemy zaobserwować zarówno ówczesną tkankę miejską, jak również kadry z otwarcia wystawy nadesłanych projektów w Muzeum Architektury. Antoni Dzieduszycki rozmawia tu też z zaproszonymi twórcami, m.in. Zbigniewem Makarewiczem, Jerzym Beresiem, Andrzejem Lachowiczem czy Oskarem Hansenem.
 • 12:00 – 18:00 Edyton 70/20 organizowany przez Kolektyw Kariatyda i MWW Muzeum Współczesne Wrocław
  Edyton polegać będzie na kolektywnym edytowaniu artykułu o Sympozjum Plastycznym Wrocław ’70 w Wikipedii. Akcja będzie miała charakter otwarty, jednak uczestnictwo w niej wymaga zapisów. Należy też wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu z podstaw edytowania Wikipedii, które odbędzie się w piątek, 8 maja.
autor projektu: Marian Misiak

Projekt „Miasto, sztuka, ludzie! Sympozjum 70/20 lat poźniej” dofinansowany jest ze środków Gminy Wrocław.