Pozioma grafika: większość grafiki zajmuje zbliżenie na charakterystyczne balkony  wieżowców w okolicach pl. Grunwaldzkiego. W Prawym górnym rogu pomarańczowy prostokąt, na którym jest napis: Plac Grunwaldzki OD_NOWA.

Plac Grunwaldzki OD_NOWA to cykl działań edukacyjnych i animacyjnych, adresowanych do mieszkanek i mieszkańców Osiedla Plac Grunwaldzki – obszaru stanowiącego prawdziwe serce Wrocławia.

Osiedle to wyróżnia niezwykła historia, ponadczasowa architektura – palimpsest łączący Breslau i Wrocław, złożona struktura – jest to jednocześnie ośrodek akademicki o charakterze międzykulturowym, centrum biznesowe i osiedle o olbrzymim potencjale turystycznym. Najważniejsza dla nas jest jednak społeczność zamieszkująca Plac Grunwaldzki – bez niej osiedle nie tętniłoby życiem tak jak dziś.

Poziome zdjęcie: dwie kobiety w średnim wieku stoją przy żywopłocie na wrocławskim podwórku. Zza aparatu wystają dwie ręce, trzymające rozdartą archiwalną fotografię. Jedna z połówek znajduje się po lewej, a druga po prawej stronie pozujących pań.
Zdjęcie: Marta Sobala

Poprzez działania Fundacji Ładne Historie i oddolnych grup inicjatywnych wokół niej skupionych, a także dzięki współpracy z lokalnymi liderami, Radą Osiedla i jego mieszkańcami, pragniemy wzmocnić osiedle – naszym celem jest zintegrowanie lokalnej społeczności wokół tworzenia wizerunku i rozwijania potencjału Placu Grunwaldzkiego #OD_NOWA.

Krok po kroku, nasz cel zrealizujemy:

  • prowadząc platformę sąsiedzkiego wolontariatu,
  • inicjując wspólne akcje wydobywcze związane z historią osiedla,
  • budując sieć lokalnych partnerstw międzysektorowych,
  • wspierając procesy związane z tworzeniem sąsiedzkiej wspólnoty,
  • prowadząc zajęcia animacyjne i edukacyjne na osiedlowych podwórkach,
  • rozwijając działania mające na celu upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego,
  • badając i na nowo definiując lokalną tożsamość osiedlową.

Czy osiedle Plac Grunwaldzki może wrócić w ręce mieszkańców? Jesteśmy przekonani, że tak!

Jednak aby to się stało, potrzebna jest silna lokalna społeczność oraz sprawnie funkcjonujące lokalne partnerstwo, oparte na lokalnych zasobach i wspólnym kierunku działania. Założeniem naszych działań jest także wsparcie procesu budowania tożsamości lokalnej poprzez wydobycie i podkreślanie istotnych elementów kulturowych, związanych z osiedlem.

Nie rozwiążemy od razu większości problemów, z którymi mierzy się społeczność osiedla, ale możemy aktywnie tworzyć zaplecze społeczne, które będzie oparte na wspólnym działaniu na rzecz rozwoju osiedla i promocji jego niezwykłego dziedzictwa.

Poziome zdjęcie: grupa mieszkańców i mieszkanek Wrocławia przegląda archiwalne zdjęcia z osiedla Plac Grunwaldzki.
Zdjęcie: Marta Sobala

Kontakt: placgrunwaldzki@ladnehistorie.pl

Jesteśmy też w mediach społecznościowych!
Śledź nas na portalach Facebook i Instagram:

Facebook: https://www.facebook.com/PlacGrunwaldzkiODNOWA/
Instagram: https://www.instagram.com/placgrunwaldzkiod_nowa/