„Pracownia obywatelska – Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA” to dwuletni projekt, który Fundacja Ładne Historie realizuje dzięki finansowaniu z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego głównym celem jest zwiększenie udziału społeczności wrocławskiego osiedla Plac Grunwaldzki w procesach związanych z kształtowaniem wyglądu i funkcjonalności ich najbliższego otoczenia poprzez wykształcenie grupy lokalnych liderek i liderów aktywnych w obszarze ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Grupa ludzi stojąca przy ceglanym budynku obrośniętym bluszczem. Młody mężczyzna wskazuje na jakiś detal na murze, reszta w skupieniu obserwuje. Stoją między trawami i kwiatami.
fot. Marcin Szczygieł

Projekt jest rozwinięciem aktywności Fundacji Ładne Historie w ramach marki Plac Grunwaldzki OD NOWA – cyklu długofalowych projektów i działań realizowanych przez zespół fundacji na wrocławskim Grunwaldzie. Osiedle to jest wyjątkowym obszarem na terenie Wrocławia – zidentyfikowaliśmy tutaj wiele niezrealizowanych potrzeb społecznych, wśród których kluczową dla nas jest ta związana z aktywizacją lokalnej społeczności i kształtowaniem grupy lokalnych liderów i liderek (osób, dla których jakość życia na osiedlu jest dużym priorytetem i które chcą zaangażować się w procesy związane z jej podnoszeniem). Program działań adresowanych właśnie do tej grupy zbudowaliśmy wokół uniwersalnego i niezmiernie ważnego dla nas tematu – ekologii i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. „Pracownia obywatelska – Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA” program edukacyjno-partycypacyjny z udziałem mieszkanek i mieszkańców, którzy w jego ramach wspólnie – pod okiem zaproszonych ekspertek i ekspertów – zmapują przestrzeń publiczną osiedla pod kątem zagadnień związanych z ekologią w mieście (m.in. zieloną i błękitną infrastrukturą, transportem publicznym, zielenią i zwierzętami w mieście, a także rzeką czy terenami nadbrzeżnymi) oraz potrzeb, które w tym zakresie istnieją w najbliższej okolicy. Na podstawie zebranych danych grupa przyszłych liderek i liderów przygotuje i skonsultuje z sąsiadkami i sąsiadami propozycje projektów stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane w lokalnej społeczności potrzeby, a następnie złożymy wybrany projekt we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim, tworząc od zera i samodzielnie realizując jego kampanię.

Na zdjęciu widać kamienną rzeźbę przedstawiająca model atomu, w tle widać budynki Muzeum Narodowego oraz Urzędu Wojewódzkiego. Na pierwszym planie widać rozmazane krzewy.
fot. Marta Sobala

Zakładane rezultaty projektu to przede wszystkim proces związany z edukacją i transferem wiedzy na temat osiedla Plac Grunwaldzki i jego infrastrukturalnych potrzeb, statusem środowiska naturalnego w mieście i narzędzi niezbędnych do rekultywacji terenów miejskich, a także kompetencji niezbędnych do opracowania profesjonalnego projektu do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i realizacji kampanii promocyjnej tegoż projektu. Jednak rezultaty pracowni to nie tylko suche liczby – takie jak 44 wydarzenia edukacyjne, 1 projekt do WBO czy zrealizowana wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami projektu kampania – to przede wszystkim zmiana społeczna, którą chcemy osiągnąć dzięki zaangażowaniu przedstawicielek i przedstawicieli lokalnej społeczności osiedla, na którego terenie działamy. Mówiąc o zmianie mamy na myśli przede wszystkim zmotywowanie mieszkanek i mieszkańców Placu Grunwaldzkiego do aktywnego udziału w mechanizmach partycypacyjnych, jakie oferuje Gmina Wrocław, współdecydowania o kształcie i przyszłości swojego sąsiedztwa, a przede wszystkim zacieśnienia relacji w lokalnej społeczności, której dzięki realizacji niniejszego projektu oddajemy sprawczość i decyzyjność w odniesieniu do przestrzeni publicznej ich osiedla.

Zdjęcie ściany kamienicy porośniętej gęstym, zielonym bluszczem.
fot. Marcin Szczygieł

„Pracownia obywatelska – Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA” to projekt, który realizujemy w pięciu etapach:

  • I ETAP (listopad 2021-maj 2022) – inicjujemy działanie pracowni liderskiej i mapujemy zasoby, potrzeby i priorytety związane z zielonymi realizacjami na terenie Placu Grunwaldzkiego.
  • II ETAP (czerwiec 2022-styczeń 2023) – na tym etapie skupiamy się przede wszystkim na konsultowaniu wyników diagnozy lokalnej i mapowania wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami osiedla, a w efekcie konsultacji tworzymy projekt do WBO.
  • III ETAP (luty 2023-lipiec 2023) – ten etap zadedykowaliśmy stworzeniu od podstaw kampanii promocyjnej dla stworzonego przez nas projektu, zanim jednak kampanię stworzymy, musimy podnieść poziom swoich kompetencji w zakresie promocji i budowania narracji w kampaniach społecznych.
  • IV ETAP (sierpień 2023-wrzesień 2023) – na tym etapie wszystkie nasze osiedlowe siły i zasoby inwestujemy w wypromowanie przygotowanego przez nas projektu i zachęcenie mieszkanek i mieszkańców Wrocławia do oddania nań swoich głosów.
  • V ETAP (wrzesień 2023) – ten etap to przede wszystkim kompleksowa ewaluacja zadania.

„Pracownia obywatelska – Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA” to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Logotyp Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny