(Po)łączą nas góry to najnowszy projekt Fundacji zaplanowany na dwa lata i dedykowany osobom z niepełnosprawnościami, dla których i z którymi od kilku lat konsekwentnie budujemy ofertę w obszarze turystyki.

Pomarańczowa grafika, po prawej stronie napis: (Po)łączą nas góry! Poniżej dopisek: Razem rozwijamy turystykę społeczną. Po lewej stronie grafika: dwie postaci z plecakami górskimi wędrują po górskich szczytach.

Nasz projekt dotyczy turystyki społecznej oraz zagadnień takich jak wzmacnianie aktywności zawodowej, samoorzecznictwo i aktywna opieka wytchnieniowa. Nasze działania obejmą dwie grupy narażone na wykluczenie – osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny, a także opiekunki i opiekunów. Terenem realizacji obejmiemy Dolny Śląsk.

Od 2019 roku, gdy rozpoczęła się nasza przygoda z projektem Łączą nas góry, działamy nieprzerwanie nad podnoszeniem jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wycieczkom umożliwiamy im dotarcie do miejsc będących dotąd poza ich fizycznym zasięgiem. Wsłuchując się w potrzeby tej szczególnej grupy, kontynuujemy i wzbogacamy działania w kierunku turystyki górskiej. Niezmiennie jest w tym zakresie dużo do zrobienia i nadal istnieją obszary, wymagające rozwoju i wsparcia. Tak też pojawił się pomysł na projekt (Po)łączą nas góry!

Grupa osób idzie szeroką ścieżką przez las iglasty. Obok siebie idą osoby poruszające się pieszo o własnych siłach oraz w wózkach turystycznych. Pośrodku grupy ide młodza dziewczyna trzymając się za rękę z drugą dziewczyną jadącą w wózku.
fot. Bartek Barczyk

Co się wydarzy w ramach projektu?

(Po)łączą nas góry! to kolejny krok w naszych działaniach na rzecz dostępności turystyki górskiej dla osób z niepełnosprawnościami, co istotne – rozpatrywanej jednocześnie w kontekście wdrażania nowych form opieki wytchnieniowej. Rodzice i opiekunowie/opiekunki osób z niepełnosprawnościami zostaną zaangażowani w działania samoorzecznicze, adresowane do lokalnych samorządów oraz na forum publicznym podczas regionalnych i ogólnopolskich wydarzeń branżowych.

Osoby z niepełnosprawnościami zostaną zatrudnione przy inwentaryzacji sudeckich tras, będą również odbywać praktyki przy obsłudze administracyjnej i promocyjnej projektu. Wszyscy uczestnicy projektu oraz wolontariusze otrzymają wsparcie kompetencyjne w postaci bezpłatnych szkoleń, przygotowujących do zadań w projekcie, a osoby z niepełnosprawnościami, rodzice i opiekunki/opiekunowie zostaną dodatkowo objęci opieką mentorską i będą mieć możliwości indywidualnej pracy z trenerami.

Projekt uzupełnią działania sieciujące podmioty związane z turystyką społeczną i opieką wytchnieniową z całej Polski – będzie to pierwsza taka sieć, łącząca w celowy sposób podmioty działające w obu tych obszarach.

Powstanie także strona internetowa, dzięki której opracowane w ramach projektu trasy górskie wraz z dokumentacją zdjęciową i wskazówkami będą łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych, które samodzielnie chcą korzystać z turystyki górskiej.

Widok ze Szrenicy. Po szerokiej ścieżce otoczonej drzewami i krzewami, schodzą uczestnicy i uczestniczki wycieczki. Część pieszo, część w terenowych wózkach, Są tu osoby zdrowe, chore, młode, starsze. Po horyzont crozciąga się piękny górski widok.
fot. Marcin Trzpiot

Ważne terminy:

 • Od marca do czerwca 2022  zarówno ONLINE jak i STACJONARNIE we Wrocławiu i w Świdnicy  będziemy się szkolić  i  przygotowywać  do przyszłych zadań – mamy w planie aż 10 interesujących propozycji dla uczestniczek i uczestników z niepełnosprawnościami oraz dla rodziców i opiekunów.
 • Od kwietnia do października 2022 razem z naszym specjalistą i wolontariuszami  oraz wolontariuszkami wyruszymy w góry. Naszym celem będzie  testowanie, inwentaryzacja i opisanie w przystępny do użytku sposób sudeckich tras  górskich możliwych do przebycia przez osoby z niepełnosprawnościami. 
 • Od lipca 2022 do października 2023 z rodzicami i opiekunami osób z niepełnosprawnością  będziemy brać udział spotkaniach sieci współpracy podmiotów działających w obszarach opieki wytchnieniowej i turystyki społecznej, w wizytach studyjnych, w konferencjach o zasięgu krajowym. 

Pierwsze trasy już sprawdzone!

W ramach inwentaryzacji tras, pod kątem dostępności dla osób z różnymi dysfunkcjami, razem z naszymi testerkami_testerami, rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami oraz wolontariuszkami_wolotariuszami wzięliśmy już udział w następujących wyprawach górskich:

 • 15 maja –  Przełęcz Jugowska- Kozie Siodło
 • 24 maja – Radunia – Przełęcz Tąpadła
 • 14 czerwca – Batorówek
 • 16 czerwca – Bardo
 • 21 czerwca – Biały Kamień
 • 4 lipca – Skalny Most- Rudawy Janowickie
 • 6 lipca – Polana Bielawska
 • 8 lipca – Jagodna
 • 13 lipca – Andrzejówka
 • 20 lipca – Jakuszyce
 • 10 sierpnia –  Zamek Księcia Henryka (Wzgórza Łomnickie)
 • 12 sierpnia –  Hala pod Śnieżnikiem
 • 17 sierpnia – Trójgarb (Góry Wałbrzyskie)

Masz pytania lub chcesz dołączyć do projektu i wziąć udział w wyprawach inwentaryzacyjnych w roli testerki_testera lub wolontariuszki_wolontariusza? Skontaktuj się z Haliną, koordynatorką projektu:

 • wysyłając maila: zapisy@ladnehistorie.pl
 • dzwoniąc pod numer telefonu +48 698 611 129

Organizatorem projektu jest Fundacja Ładne Historie.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

facebook.com/LaczaNasGory
instagram.com/LaczaNasGory/

Logotyp Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny