(Po)łączą nas góry to najnowszy projekt Fundacji zaplanowany na dwa lata i dedykowany osobom z niepełnosprawnościami, dla których i z którymi od kilku lat konsekwentnie budujemy ofertę w obszarze turystyki.

Pomarańczowa grafika, po prawej stronie napis: (Po)łączą nas góry! Poniżej dopisek: Razem rozwijamy turystykę społeczną. Po lewej stronie grafika: dwie postaci z plecakami górskimi wędrują po górskich szczytach.

Nasz projekt dotyczy turystyki społecznej oraz zagadnień takich jak wzmacnianie aktywności zawodowej, samoorzecznictwo i aktywna opieka wytchnieniowa. Nasze działania obejmą dwie grupy narażone na wykluczenie – osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny, a także opiekunki i opiekunów. Terenem realizacji obejmiemy Dolny Śląsk.

Od 2019 roku, gdy rozpoczęła się nasza przygoda z projektem Łączą nas góry, działamy nieprzerwanie nad podnoszeniem jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wycieczkom umożliwiamy im dotarcie do miejsc będących dotąd poza ich fizycznym zasięgiem. Wsłuchując się w potrzeby tej szczególnej grupy, kontynuujemy i wzbogacamy działania w kierunku turystyki górskiej. Niezmiennie jest w tym zakresie dużo do zrobienia i nadal istnieją obszary, wymagające rozwoju i wsparcia. Tak też pojawił się pomysł na projekt (Po)łączą nas góry!

Grupa osób idzie szeroką ścieżką przez las iglasty. Obok siebie idą osoby poruszające się pieszo o własnych siłach oraz w wózkach turystycznych. Pośrodku grupy ide młodza dziewczyna trzymając się za rękę z drugą dziewczyną jadącą w wózku.
fot. Bartek Barczyk

Co się wydarzy w ramach projektu?

(Po)łączą nas góry! to kolejny krok w naszych działaniach na rzecz dostępności turystyki górskiej dla osób z niepełnosprawnościami, co istotne – rozpatrywanej jednocześnie w kontekście wdrażania nowych form opieki wytchnieniowej. Rodzice i opiekunowie/opiekunki osób z niepełnosprawnościami zostaną zaangażowani w działania samoorzecznicze, adresowane do lokalnych samorządów oraz na forum publicznym podczas regionalnych i ogólnopolskich wydarzeń branżowych.

Osoby z niepełnosprawnościami zostaną zatrudnione przy inwentaryzacji sudeckich tras, będą również odbywać praktyki przy obsłudze administracyjnej i promocyjnej projektu. Wszyscy uczestnicy projektu oraz wolontariusze otrzymają wsparcie kompetencyjne w postaci bezpłatnych szkoleń, przygotowujących do zadań w projekcie, a osoby z niepełnosprawnościami, rodzice i opiekunki/opiekunowie zostaną dodatkowo objęci opieką mentorską i będą mieć możliwości indywidualnej pracy z trenerami.

Projekt uzupełnią działania sieciujące podmioty związane z turystyką społeczną i opieką wytchnieniową z całej Polski – będzie to pierwsza taka sieć, łącząca w celowy sposób podmioty działające w obu tych obszarach.

Powstanie także strona internetowa, dzięki której opracowane w ramach projektu trasy górskie wraz z dokumentacją zdjęciową i wskazówkami będą łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych, które samodzielnie chcą korzystać z turystyki górskiej.

Widok ze Szrenicy. Po szerokiej ścieżce otoczonej drzewami i krzewami, schodzą uczestnicy i uczestniczki wycieczki. Część pieszo, część w terenowych wózkach, Są tu osoby zdrowe, chore, młode, starsze. Po horyzont crozciąga się piękny górski widok.
fot. Marcin Trzpiot

Więcej szczegółów zdradzimy już wkrótce!


Organizatorem projektu jest Fundacja Ładne Historie.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

facebook.com/LaczaNasGory
instagram.com/LaczaNasGory/

Logotyp Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny