Podoba Ci się to, co robimy? Dorzuć się do wirtualnej puszki!

Aktualności

Zamknięcie roku Sympozjum Wrocław 70/20

W 2020 roku świętowaliśmy 50. rocznicę Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70 – niezwykłego spotkania artystów i artystek, krytyczek i krytyków oraz teoretyków i teoretyczek sztuki, przestrzeni wymiany myśli i wykuwania nowych kierunków w polskiej sztuce. Wydarzenia, które obrosło legendarną sławą i do dziś prowokuje do dyskusji. Obchody rocznicy, na które złożyło się kilkadziesiąt różnorodnych wydarzeń i projektów, zorganizowane zostały przez stworzoną oddolnie grupę roboczą Sympozjum Wrocław 70/20.

Zielony prostokąt. W dwóch kolumnach figury geometryczne: czarny prostokąt, dwa trójkąty - czerwony i beżowy, dwa owale - biały i niebieski. Każda figura przy krótszym boku ma cyfrę 20, a przy dłuższym 70.

Sympozjum Wrocław 70/20 to społeczna inicjatywa, którą tworzy lokalne grono artystyczne: kuratorzy i krytyczki, artystki i edukatorzy, akademicy i animatorki, aktywistki i menedżerowie kultury – reprezentujący rozmaite formy działalności: są związani z muzeami, galeriami i instytucjami kultury o długoletniej tradycji, ale też z młodymi organizacjami pozarządowymi czy niezależnymi kolektywami artystycznymi.

Finał kilkunastomiesięcznych obchodów odbędzie się 17 marca – w kolejną, już 51. rocznicę, wernisażu posympozjalnej wystawy w Muzeum Architektury i Odbudowy. Zakończenie roku Sympozjum Wrocław 70/20 będzie okazją, żeby zarówno podsumować artystyczno-badawczy dorobek obchodów, jak i przyjrzeć się temu, jak odpowiedzialna za nie grupa robocza funkcjonowała za kulisami.

Program  (17 MARCA):

 • 13:00 PREZENTACJA MONOGRAFII POŚWIĘCONEJ SYMPOZJUM PLASTYCZNEMU WROCŁAW ’70 / online, Muzeum Współczesne Wrocław
  Towarzysząca wystawie „Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70” monograficzna publikacja jest pierwszym tak kompleksowym opracowaniem dotyczącym historii i dziedzictwa artystycznego spotkania z 1970. 17 marca przygotowana pod redakcją kuratora wystawy Piotra Lisowskiego książka dostępna będzie fizycznie w Muzeum Współczesnym Wrocław.

 • 14:00 PREMIERA REPOZYTORIUM SYMPOZJUM WROCŁAW 70/20 / online
  Repozytorium – efekt całorocznej pracy skupionej na badaniu archiwaliów i dokumentacji Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70 – stanowi cyfrowy zbiór materiałów archiwalnych związanych z artystycznym wydarzeniem z 1970 roku oraz kolejnymi jego rocznicami. Jego celem jest ułatwienie dostępu do materiału wizualnego, jak i pisanego, by osoby zainteresowane tym zagadnieniem miały łatwy dostęp do przechowywanych w instytucjach kultury, a także u osób prywatnych źródeł dotyczących Sympozjum. Repozytorium ma charakter otwarty: pozyskany do tej pory zasób w postaci maszynopisów, fotografii, a także artykułów prasowych systematyczne poszerzany jest i będzie o kolejne zbiory.

 • 15:00 PREMIERA 4 ODCINKÓW SPECJALNYCH „TU SYMPOZJUM” / online na Spotify, Anchor i innych platformach streamingowych
  „Tu Sympozjum” to audycja przygotowana przez grupę roboczą Sympozjum Wrocław 70/20 – podkast zbudowany z rozmów między jej członkami, w których poruszane były geneza i przebieg Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70; jego kontekst artystyczny, polityczny i społeczny; projekty zgłoszone w toku sympozjalnych prac i sylwetki samych zgłaszających; wreszcie dziedzictwo Sympozjum i to, dlaczego do dziś pozostaje ono żywym źródłem inspiracji. W czterech finałowych odcinkach „Tu Sympozjum” członkowie grupy roboczej podsumują działalność komitetów: edukacyjnego, archiwalno-badawczego i interwencyjno-realizacyjnego oraz opowiedzą o projektach powstałych w ramach sympozjalnego otwartego naboru projektów.

 • 16:00 UDOSTĘPNIENIE WYSTAWY W PROCESIE „ĆWICZENIA Z WYOBRAŹNI” / Muzeum Architektury we Wrocławiu
  „Ćwiczenia z wyobraźni” są próbą fabularyzacji tego legendarnego dla polskiej historii sztuki wydarzenia. Na podstawie strzępów informacji odnalezionych w archiwaliach i wspomnieniach uczestników sympozjum, wrocławska malarka Kasia Kmita podróżuje w wyobraźni do roku 1970 i tworzy wizualne opowieści będące często pierwszymi reprezentacjami nieudokumentowanych, mniej oficjalnych, ale nie mniej istotnych momentów Sympozjum.

  Projekt prezentowany będzie rozdziałami. W procesie wystawa prezentowana będzie między 17 marca a 14 kwietnia – co tydzień ekspozycja będzie się rozbudowywać o kolejny odcinek opowieści o Sympozjum. Od 14 kwietnia do końca maja dostępna będzie w całości, na którą złoży się 6 „ćwiczeń z wyobraźni”, odwołujących się do bardzo konkretnych chwil, które zdeterminowały kształt artystycznego dziedzictwa tego wydarzenia. Kurator: Kuba Żary.

 • 17:00 DYSKUSJA „DUŻA SPRAWA – W POSZUKIWANIU MODELU SIECIOWANIA W RAMACH SYMPOZJUM WROCŁAW 70/20” / na fanpage’u Sympozjum Wrocław 70/20
  Już w 1970 roku, podczas jednej z dyskusji składających się na Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70, jeden z jego uczestników, Kajetan Sosnowski, wskazywał: „Najcenniejszą jest rzeczą, że zgromadziliśmy się (…) i można proponować, żeby to istniało jako proces stały we Wrocławiu. (…) Myślę, że doczekamy się momentu, że wszyscy będą widzieli, że takie rzeczy można robić we Wrocławiu (…) i to może urosnąć w dużą sprawę”. Ponadinstytucjonalne spotkanie i interdyscyplinarna współpraca twórców oraz twórczyń środowiska artystycznego stały się też jednym z najcenniejszych aspektów działalności grupy roboczej Sympozjum Wrocław 70/20. Podczas organizowanej na finał roku obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70 dyskusji wydobywczej członkinie i członkowie grupy porozmawiają o procesie sieciowania – instytucji, organizacji, niezależnych inicjatyw, artystek i artystów – które nastąpiło w ramach programu, na różnych poziomach i w zakresie realizacji różnych części programu, a w toku tej rozmowy spróbują wypracować rekomendacje do realizacji podobnych sieciujących projektów.

  Uczestniczki/cy:
  • Anna Bieliz (Fundacja Ładne Historie)
  • Maciej Bujko (BWA Wrocław)
  • Piotr Lisowski (Muzeum Współczesne Wrocław)
  • Karina Marusińska (artystka, uczestniczka otwartego naboru projektów)
  • Zofia Reznik (ASP Wrocław, Kolektyw Kariatyda)
  • Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, Contemporary Lynx)
  • Moderacja: Aleksandra Jach (Muzea dla klimatu, Kultura dla klimatu, Strategic Dreamers)
  • Obserwacja i synteza: Katarzyna Roj (BWA Wrocław)

Wydarzenie dofinansowane zostało ze środków Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

Logotyp Gminy Wrocław. Biały napis "Wrocław" na czarnym tle, obok czarny dopisek "miasto spotkań" na białym tle.