Podoba Ci się to, co robimy? Dorzuć się do wirtualnej puszki!

Aktualności

Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA – nabór do grupy roboczej

„Pracownia obywatelska – Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA” to nowy, dwuletni projekt, który Fundacja Ładne Historie realizuje na wrocławskim osiedlu Plac Grunwaldzki dzięki dofinansowaniu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Naszym celem jest zdiagnozowanie potrzeb osiedla w kontekście wyzwań, jakie niosą za sobą zmiany klimatu, zwiększenie udziału lokalnej społeczności w procesach związanych z kształtowaniem ich najbliższego otoczenia oraz stworzenie realnej odpowiedzi – propozycji rozwiązań infrastrukturalnych, które zgłosimy jako projekt w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku.

Aby zakładane przez nas cele zrealizować, postanowiliśmy stworzyć interdyscyplinarną grupę roboczą, w skład której wejdą studenci i studentki (oraz doktoranci i doktorantki) wyższych szkół z Wrocławia. Praktyka pracy na terenie osiedla, jak i nasze wieloletnie doświadczenia w realizacji projektów społecznych, wskazują na potrzebę pracy w zespole o zróżnicowanych kompetencjach i umiejętnościach – jego interdyscyplinarny charakter pozwolą nam na przeprowadzenie bardziej efektywnej diagnozy, a członkom i członkiniom grupy umożliwią wymianę doświadczeń i praktyk niezbędnych do dalszej, pogłębionej pracy w środowisku miejskim. Dlatego też zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do włączenia się w nasz projekt i działania edukacyjno-badawcze, które planujemy na najbliższe dwa lata. Wspólnie z interdyscyplinarnym zespołem osiedlowych badaczy i badaczek pragniemy poznać nasze osiedle OD NOWA i stworzyć propozycję realnych rozwiązań w obszarach związanych z transportem publicznym, zielenią w mieście, rzeką i wodną infrastrukturą miejską oraz stworzeniem przestrzeni dla uprawy żywności na terenie osiedla.

DLA KOGO?

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy studentów i studentki (oraz doktorantów i doktorantki) związanych z projektowaniem, historią sztuki, ochroną środowiska i zielenią w mieście, architekturą, kulturoznawstwem i naukami społecznymi. 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Pierwsze ze spotkań informacyjnych dotyczących projektu „Pracownia obywatelska – Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA” odbędzie się na platformie Zoom w dniu 15 grudnia 2021 roku – startujemy o godzinie 18:30.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/89608926721?pwd=d2ZHdHZDOWFYRVdyd0g5QVBlR2FpUT09

Spotkanie będzie nagrywane i następnie umieszczone na naszej stronie internetowej w celu ułatwienia dostępu do informacji na temat projektu osobom zainteresowanym.

Grupa ludzi otoczona bujnymi, intensywnie zielonymi roślinami.
fot. Marcin Szczygieł

CO OFERUJEMY?

Uczestnicy i uczestniczki projektu zdobędą i/lub w znacznym stopniu poszerzą zakres swojej wiedzy i umiejętności w obszarach takich jak diagnoza lokalna i badanie miasta, zrównoważony rozwój w infrastrukturze miejskiej, a także miejskie mechanizmy partycypacyjne i ich rola w tworzeniu odpornych na zmiany klimatyczne środowisk. Udział w projekcie pozwoli poznać historię osiedla Plac Grunwaldzki, jego tożsamość i uwarunkowania urbanistyczne oraz nawiązać współpracę z Fundacją ładne Historie (w formie stażu lub praktyk – w zależności od preferencji uczestnika/uczestniczki). W ramach dwuletniego projektu zrealizujemy 44 wydarzenia edukacyjno-badawcze (łącznie 179 godzin warsztatów, spotkań z ekspertami, spacerów i konsultacji), zaangażujemy ekspertki i ekspertów z całej Polski, a przede wszystkim wspólnie stworzymy realne rozwiązania w obszarze zielonej i błękitnej infrastruktury na wrocławskim Grunwaldzie!

Więcej informacji na temat projektu i jego założeń można przeczytać w briefie projektowym dostępnym online – https://bit.ly/ZIELONYbrief

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby zgłosić się do grupy roboczej, należy wysłać zgłoszenie drogą mailową na adres krzysztof.bielaszka@ladnehistorie.pl, w temacie wiadomości wpisując „Zielony Plac Grunwaldzki”.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na wykorzystanie danych osobowych kandydatki/kandydata przez Fundację Ładne Historie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Fundacja zastrzega, że dane osobowe zaproszonych do grupy osób – w tym imię, nazwisko i afiliacja – mogą zostać opublikowane na stronie internetowej www.placgrunwaldzki.com w celu promocji projektu.„Pracownia obywatelska – Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA” to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Logotyp Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny