Wroć
Dalej

Mija rok od kiedy rozpoczęliśmy działania w ramach dofinansowanego przez Fundację EVZ projektu „Plac Grunwaldzki – nieopowiedziana historia”. Za nami wiele wzruszających spotkań i rozmów z mieszkankami i mieszkańcami Wrocławia, pokazy filmowe i dyskusje na temat polsko-niemieckiej historii naszego miasta, a także spacery i warsztaty, podczas których wspólnie z Wami poznawaliśmy i omawialiśmy wpływ wydarzeń z czasów oblężenia Wrocławia na dzisiejsze życie na terenie Placu Grunwaldzkiego.

 

Cele, które nam towarzyszą w ramach tego dwuletniego procesu, są proste: chcemy popularyzować wiedzę na temat wspólnej historii Breslau i Wrocławia, angażować lokalną społeczność w dyskusję na temat polsko-niemieckiej tożsamości Grunwaldu, zachęcać do wspólnej refleksji w kontekście współczesnych wyzwań społecznych wynikających z konfliktów zbrojnych na terenie Europy, a także utrwalić historie mówione i upowszechnić wspomnienia osób, które były lub są związane z tą częścią Wrocławia.

 

Kolorowa fotografia przedstawia dużą grupę osób w różnym wieku siedzących w dużej sali wykładowej. Słuchają rozmowy po pokazie filmowym. Na pierwszym planie siedzi trzech dyskutujących mężczyzn.

zdjęcie: Anna Pazdej

W projekcie towarzyszy nam zróżnicowana grupa – są z nami nestorzy i nestorki osiedlowe, dorośli i ich dzieci, studenci i studentki. Każda z tych grup postrzega historię osiedla w inny sposób, dlatego każdą z tych grup aktywizujemy, używając innych działań. Z osobami starszymi snujemy wspomnienia i zapisujemy rozmowy z nimi, osoby dorosłe angażujemy we wspólne działania twórcze i wędrówki osiedlowe, dla młodszych z kolei mamy wydarzenia takie jak pokazy filmowe, które stają się pretekstem do pogłębionej dyskusji na temat historii Wrocławia. Projekt realizujemy też z myślą o dostępności dla osób pochodzenia ukraińskiego – dla nich wszystkie nasze materiały tłumaczymy i zapraszamy do poznania losów Grunwaldu. Bez względu na to czy znasz historię Kaiserstrasse, czy nie znajdziesz coś dla siebie.

 

Do tej pory w ramach projektu zrealizowaliśmy spacery, kreatywne warsztaty, pokazy filmowe, cykl wywiadów z mieszkankami i mieszkańcami, opublikowaliśmy też kilka felietonów na temat historii Placu Grunwaldzkiego. Przed nami kolejny rok – w 2024 planujemy spacerować, spotykać się podczas warsztatów, stworzyć z lokalną społecznością wydawnictwo oraz cykl filmów z ich wspomnieniami.

 

Kolorowa, pozioma fotografia przedstawia grupę ludzi w różnym wieku stojących na ulicy. Trwa spacer po osiedlu.

zdjęcie: Anna Pazdej

Chcecie dowiedzieć się więcej o losach Kaiserstrasse i związku pomiędzy wyburzeniami wokół jednej z ważniejszych ulic w Breslau z powstaniem osiedla Plac Grunwaldzki w formie, jaką znacie z dzisiejszego Wrocławia? Zachęcamy Was do lektury felietonów, które opublikowaliśmy wokół tego tematu:

 

 


#SupportedByEVZ „Plac Grunwaldzki – nieopowiedziana historia” to projekt realizowany przez Fundację Ładne Historie dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji EVZ w ramach programu „local.history”.

 Підсумки першого року діяльності навколо летовища на Kaiserstrasse [Кайзерштрассе]

 

Минув рік відтоді, як ми розпочали діяльність в рамках проекту „Plac Grunwaldzki – nieopowiedziana historia” [„Грунвальдська площа – нерозказана історія”], що фінансується Фондом EVZ. За цей час відбулося багато зворушливих зустрічей та дискусій з мешканцями Вроцлава, показів фільмів та дискусій про німецько-польську історію нашого міста, а також прогулянок та майстер-класів, під час яких ми досліджували та обговорювали з вами вплив подій під час облоги Вроцлава на сьогоднішнє життя на Грунвальдській площі [Plac Grunwaldzki].

 

Цілі у рамках цього дворічного процесу прості: ми хочемо популяризувати знання про спільну історію Бреслау і Вроцлава, залучити місцеву громаду до дискусії про польсько-німецьку ідентичність Бреслау, заохотити до спільних роздумів у контексті сучасних соціальних викликів, що виникають внаслідок збройних конфліктів по всій Європі, а також записати усні історії та поширити спогади людей, які були пов’язані або пов’язані з цією частиною Вроцлава.

 

Kolorowa fotografia przedstawia dużą grupę osób w różnym wieku siedzących w dużej sali wykładowej. Słuchają rozmowy po pokazie filmowym. Na pierwszym planie siedzi trzech dyskutujących mężczyzn.

zdjęcie: Anna Pazdej

 

У проекті разом з нами беруть участь різноманітні групи – сталі мешканки та мешканці мікрорайону, дорослі та їхні діти, студенти та студентки. Кожна з цих груп бачить історію мікрорайону по-своєму, тому ми активізуємо кожну групу за допомогою різних видів діяльності. Зі старшими людьми ми розгортаємо спогади і записуємо з ними розмови, дорослі беруть участь у спільних творчих заходах і прогулянках Грунвальдом, а для молоді ми проводимо такі заходи, як кінопокази, які стають приводом для поглиблених дискусій про історію Вроцлава. Ми також робимо проект доступним для людей українського походження – для них ми перекладаємо всі наші матеріали і запрошуємо їх дізнатися про історію Грунвальду. Незалежно від того, чи знаєте ви історію Кайзерштрассе, чи ні, ви знайдете щось для себе.

 

Дотепер у рамках проекту відбулися прогулянки, творчі майстерні, кінопокази, серія інтерв’ю з мешканцями та місцевими жителями, а також було опубліковано кілька авторських фейлетонів про історію Грунвальдської площі. Попереду ще один рік – у 2024 році ми плануємо гуляти, зустрічатися на майстер-класах, створити публікацію з місцевою спільнотою та серію фільмів з їхніми спогадами.

 

Kolorowa, pozioma fotografia przedstawia grupę ludzi w różnym wieku stojących na ulicy. Trwa spacer po osiedlu.

zdjęcie: Anna Pazdej

 

Хочете дізнатися більше про долю Кайзерштрассе та зв’язок між знесенням однієї з найважливіших вулиць Бреслау та створенням житлового масиву Площа Грунвальдська у Вроцлаві, яким ви знаєте його сьогодні? Запрошуємо вас прочитати фейлетони, які ми опублікували на цю тему:

 

 


#SupportedByEVZ „Plac Grunwaldzki – nieopowiedziana historia” [„Площа Грунвальдська – нерозказана історія”] – це проект, який реалізує Fundacja Ładne Historie завдяки фінансовій підтримці Fundacji EVZ в рамках програми „local.history”.