8 czerwca 2022 zainaugurowaliśmy pracę ogólnopolskiej sieci, skupiającej osoby i podmioty działające w obszarze turystyki dla osób z niepełnosprawnościami oraz podmioty świadczące opiekę wytchnieniową, zainteresowane włączaniem aktywnych form wypoczynku do swojej oferty.

projekt graficzny: Marcin Rosiński

Inauguracja

8 czerwca 2022 r.  miała miejsce inauguracja Ogólnopolskiej Sieci Turystyki Wytchnieniowej. W czasie spotkania, które odbyło się w formie online, opowiedzieliśmy o projekcie (Po)łączą nas góry oraz o pozostałych działaniach Fundacji Ładne Historie w kierunku rozwijania turystyki społecznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Odbyła się również internetowa wizyta regionalna po Dolnym Śląsku, gdzie zaprezentowano:

 • projekt naszej Fundacji  Łączą nas góry, polegający na organizacji wycieczek górskich dla osób z niepełnosprawnościami i dla  całych rodzin,
 • projekt Wypożyczalni wózków do aktywności osób z niepełnosprawnościami, któremu patronuje  Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Marcin Krzyżanowski,
 • projekt Fundacji Imago Adventure Therapy, zwiększający dostępność aktywności outdoorowych dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Celem Ogólnopolskiej Sieci Turystyki Wytchnieniowej, jest współpraca z  osobami  i podmiotami, zajmującymi się turystyką społeczną i opieka wytchnieniową osób z niepełnosprawnościami.

Zainicjowaliśmy ogólnopolską dyskusję i pragniemy zwrócić uwagę, iż możliwe jest postrzeganie obu tych usług jako jednego produktu. Sieć ma służyć wzmocnieniu osób i podmiotów działających w tych obszarach, a także być miejscem na nieskrępowaną wymianę doświadczeń, inicjowanie współpracy i aktywny dialog.

Gośćmi honorowymi  inauguracyjnego spotkania byli:

 • Pani Minister  Małgorzata Jarosińska Jedynak – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Pani Małgorzata Złotkowska  – Wydział Dostępności, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Pan Przemysław Herman – Zastępca Dyrektora, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Pan Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego,
 • Pan Paweł Parus – Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. osób z niepełnosprawnościami,
 • Pan Rafał Simonides – Polska Organizacja Turystyczna,
 • Pan Benedykt Wojcieszek – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej,
 • Pani Marlena Rogowska – Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna 

Nasi partnerzy:

 • Fundacja Imago
 • Fundacja Eudajmonia
 • Fundacja Leżę i pracuję

Gościliśmy również:

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Fundację Symbioza, Stowarzyszenie Progres, Fundację Polska Górom, Stowarzyszenie Tęcza z Oławy, Robimy Podróże, Accessible Poland Tours – Biuro Podróży Dla Osób Niepełnosprawnych, Fundację Pogranicze bez Barier, Fundację WindmillTree, Stowarzyszenie ZACIĘCIE, Stowarzyszenie Bonitum, Pana Michała Fitasa oraz Panią Katarzynę Trybuś.

Kolejne, tym razem stacjonarne spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Rzecznictwa Turystyki Wytchnieniowej, odbędzie się pod koniec września – dokładny termin i lokalizację podamy wkrótce.

Zapraszamy do dołączania do naszej inicjatywy!

Jeśli chcesz dołączyć do Sieci, wypełnij formularz zgłoszeniowy i działaj razem z nami! bit.ly/SiecTurystykiWytchnieniowej
Wszelkich informacji o projekcie (Po)łączą nas góry, w ramach którego powołana została Ogólnopolska Sieć turystyki Wytchnieniowej, udziela koordynatorka projektu:

Halina Bernatt
halina.bernatt@ladnehistorie.pl
telefon: +48 698 611 129


Wizyty studyjne

W ramach projektu (Po)łącza na góryRazem rozwijamy turystykę społeczną odbyły się dwie wizyty studyjne w terminach:

 • 20-21 sierpnia  (sobota, niedziela)
 • 27-28 sierpnia (sobota, niedziela) 

Ramowy program wizyt:

 • 20 sierpnia (sobota) – warsztaty z Fundacją Imago;
 • 21 sierpnia (niedziela) – wycieczka górska z uczestnikami projektu Łączą nas góry – Jakuszyce (Stacja Turystyczna Orle – Kobyla Łąka);
 • 27 sierpnia (sobota) – warsztaty z Fundacją Imago;
 • 28 sierpnia (niedziela) – wycieczka górska z uczestnikami projektu Łączą nas góry –  Rudawy Janowickie (Skalny Most).

W jakim celu powstaje Ogólnopolska Sieć Rzecznictwa Turystyki Wytchnieniowej?

Powołując sieć łączącą osoby i podmioty zajmujące się turystyką osób z niepełnosprawnościami oraz te odpowiadające za wdrażanie różnych form opieki wytchnieniowej, chcemy zainicjować ogólnopolską dyskusję i zwrócić uwagę, iż możliwe jest postrzeganie obu tych usług jako jednego, uniwersalnego produktu. Sieć ma służyć wzmocnieniu osób i podmiotów działających w tych obszarach poprzez wymianę doświadczeń, inicjowanie współpracy i aktywny dialog wewnątrz i na zewnątrz sieci. Zapraszamy do rzecznictwa w tych obszarach i kwestiach, które wspólnie uznamy za kluczowe dla rozwijania w Polsce aktywnych form opieki wytchnieniowej. 

Na czym polega uczestnictwo w sieci?

Uczestnictwo w pracy sieci ma dobrowolny, bezpłatny charakter. Spotkania sieci będą się odbywały regularnie, raz na dwa miesiące. Będą one miały zamiennie formułę stacjonarną lub online. Podczas spotkań, oprócz wymiany dobrych praktyk, będziemy dyskutować nad możliwościami współpracy, omawiać ważne z naszego punktu widzenia tematy. Co roku będą również organizowane wizyty studyjne, w ramach których odwiedzimy miejsca, w których są realizowane ciekawe inicjatywy związane z turystyką osób z niepełnosprawnościami. We wrześniu odbędzie się spotkanie mapujące, które pozwoli lepiej określić wzajemne oczekiwania i potrzeby osób i podmiotów, które przyłączą się do sieci. 

W jaki sposób można dołączyć do sieci?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i działaj razem z nami! bit.ly/SiecTurystykiWytchnieniowej
Wszelkich informacji o wydarzeniu udziela: koordynatorka projektu Halina Bernatt

Zapraszamy do współpracy!


Operatorem sieci jest Fundacja Ładne Historie, realizator programu z zakresu turystyki górskiej osób z niepełnosprawnościami „Łączą nas góry”.

Działanie jest częścią projektu „(Po)łączą nas góry – razem rozwijamy turystykę społeczną”, realizowanego w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Logotyp Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny