W ramach projektu Odetchnij z kulturą w 2021 roku planujemy organizację cyklu koncertów plenerowych oraz warsztatów arteterapii.

Jest to nowe działanie Fundacji Ładne Historie, do którego zainspirowały nas rodziny osób z niepełnosprawnościami, które poznaliśmy podczas dotychczasowych działań.

Pomarańczowa grafika, po lewej stronie napis: odetchnij z kulturą. Poniżej dopisek: cykl twórczych zajęć dla rodzin osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły: ladnehistorie.pl/odetchnij-z-kulutra. Po prawej stronie pasek z logotypami organizatorów oraz elementy graficzne: kamera, wieczne pióro, słońce zachodzące nad górami.

Projekt Odetchnij z kulturą polega na zapewnieniu uczestnikom aktywnej opieki wytchnieniowej, w taki sposób by z różnorodnych form arteterapii mogły korzystać zarówno osoby niepełnosprawne jak i ich opiekunowie i całe rodziny. Warsztaty plastykoterapii czy choreoterapii dla dzieci i młodzieży będą odbywały się równolegle do warsztatów filmoterapii dedykowanych rodzicom. Takie rozwiązanie daje obu zainteresowanym stronom możliwość komfortowego udziału w zajęciach. Chcemy poprzez nasze działania zatroszczyć się również o rodziców, niemogących na co dzień pozwolić sobie na uczestnictwo w podobnych wydarzeniach.

Warsztaty arteterapii w Świdnicy i we Wrocławiu

Blok dla osób z niepelnosprawnościami – 7 spotkań, jedno w tygodniu

Warsztaty arteterapii będą odbywać się równolegle do warsztatów filmoterapii, w których będą uczestniczyć rodzice tak, aby mieli zapewnioną w tym czasie opiekę nad dziećmi/podopiecznymi. Warsztaty poprowadzą animatorzy kultury i fizjoterapeuci, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami. Zajęcia będą odbywały się według wcześniej przygotowanych scenariuszy, które będą uwzględniać: plastykoterapię – malowanie pędzlem, palcami, dłońmi, nicią/sznurkiem, malarstwo „gestu” (action painting), techniki rysunkowe, odbitka (kalkografia, monotypia itp. techniki graficzne), collage, formy rzeźbiarskie, przestrzenne, instalacje, biżuteria artystyczna oraz choreoterapię (z wykorzystaniem ruchu): – gest, ruch i taniec (swobodny, naturalny); inspirowany dźwiękami i muzyką taniec twórczy pochodzący z własnego ciała, „taniec wnętrza”, rozumiany nie w kategoriach figur i kroków, a raczej ruchu i ekspresji, – improwizacje ruchowe — ilustrowanie ruchem treści słyszanej melodii.

Blok dla rodziców/opiekunów: 7 spotkań – jedno w tygodniu

 1. Warsztat integracyjny – warsztat mający na celu rozpoczęcie cyklu i wprowadzenie uczestników w tematykę i metodykę zajęć.
  Zakładane cele pierwszego warsztatu:
 • Poznanie siebie nawzajem.
 • Rozmowy, oczekiwania i cele uczestników.
 • Poznanie, z jakimi trudnościami wchodzą osoby do grupy.
 1. Temat warsztatu: Ja, moje dziecko i inni. 
  Film: „Cudowny chłopak”, reż. Stephen Chbosky 
  Cele warsztatu: 
 • Uzyskanie wglądu we własne emocje 
 • Sposoby radzenia sobie w sytuacji gdy towarzyszy nam poczucie wyobcowania. 
 • Co to jest krytyk wewnętrzny? I jak sobie z nim radzić? 
 1. Temat warsztatu: Rodzicielstwo — potrzeby rodzica, radzenie sobie w sytuacji trudnej 
  Film: „Tully”, reż. Jason Reitman 
  Cele warsztatów: 
 • Zwrócenie uwagi na swoją rolę w wychowaniu dziecka. 
 • Uświadomienie, że dbanie o siebie i potrzeby rodzica jest tak samo ważne, jak dbanie o dziecko. 
 • Oczekiwania środowiska zewnętrznego względem rodzica.
 • Wspólne poszukiwanie możliwości do zaopiekowania się sobą. 
 1. Temat warsztatu: Chcę, więc mogę to zrobić. 
  Film: „Ze wszystkich sił”, reż. Nils Tavernier 
  Cele warsztatu: 
 • Stworzenie własnej mapy działań i celów. 
 • Wykorzystanie wiedzy o własnych zasobach i motywatorach, aby zwiększyć szansę 
  na osiągnięcie celu. 
 1. Temat warsztatu: O procesie akceptacji 
  Film: „Chce się żyć”, reż. Maciej Pieprzyca 
  Cele warsztatu: 
 • Zapoznanie uczestników z procesem przeżywania żałoby po utraconej wizji zdrowego dziecka oraz mechanizmami obronnymi, które mogą nam towarzyszyć. 
 • Poszukiwanie z uczestnikami ich własnych zasobów, z których mogą korzystać w trudnych sytuacjach — potrzeba miłości i bliskości osoby niepełnosprawnej. 
 • Potrzeby seksualne a niepełnosprawność. 
 • Stygmatyzacja osób niepełnosprawnych. 
 1. Temat warsztatu: mój rozwój. 
  Film: „Optymistki”, reż.Gunhild Magnor 
  Cele warsztatu: 
 • Zwrócenie uwagi uczestników na wewnętrzne zasoby. 
 • Zachęcenie uczestników do przyglądania się swoim pragnieniom, wizji siebie w przyszłości. 
 • Pobudzenie do działania, realizacja małymi krokami swoich marzeń. 
 1. Warsztat podsumowujący: 
  Rozmowa z uczestnikami o ich emocjach, myślach, które pojawiły się podczas warsztatów. Zastosowanie technik uważności wzmacniające kompetencje rodzica. Podsumowanie, zakończenie spotkań. Część wspólna razem z dziećmi uczestniczącymi w arteterapii (wspólne oglądanie wernisażu powstałych w czasie warsztatów dzieł dzieci) 

Wspólne warsztaty: dodatkowe dwa spotkania
Muzykoterapia (z wykorzystaniem muzyki): – techniki receptywne i czynne (odbiór muzyki i tworzenie pod wpływem muzyki).
Blok wspólny dzieci z rodzicami. W ramach projektu zorganizujemy warsztaty, na których przy pomocy dźwięku wprowadzimy rodziny w stan relaksacji, pomożemy odprężyć się, zmniejszyć napięcia. Chcemy dać szansę naszym uczestnikom na wspólne kąpiele w dźwiękach, relaksację w bezpiecznie zorganizowanej przestrzeni, poradzenie sobie z
emocjami poprzez wyciszenie, wsłuchanie się w siebie. Słuchanie dźwięków natury oraz muzyki poważnej, która przez wielu naukowców wskazywana jest jako skuteczna forma terapii, będzie dopełnieniem dwóch wcześniejszych bloków.

Gdzie?

WROCŁAW – siedziba Stowarzyszenia OSTOJA, ulica Stawowa 1 A
ŚWIDNICA – siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej, ulica Pileckiego 3

Dla kogo?

Dla osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku – w każdym z warsztatów arteterapii weźmie udział maksymalnie 10 osób.

Zapisy:

WROCŁAW: https://bit.ly/zapisy_wroclaw
ŚWIDNICA: https://bit.ly/zapisy_swidnica

mail: zapisy@ladnehistorie.pl 
telefon:  +48 531 866 532

Harmonogram zajęć:

Wrocław

Godziny 16:00 – 19:00 
Filmoterapia dla rodziców i opiekunów — tematy warsztatów: 

 • 07.09  –  Warsztat integracyjny 
 • 14.09 – Ja, moje dziecko i inni — film: „Cudowny chłopak”, reż. Stephen Chbosky 
 • 21.09 – Rodzicielstwo — potrzeby rodzica, radzenie sobie w sytuacji trudnej — film: „Tully”, reż. Jason Reitman 
 • 28.09 – Chcę, więc mogę to zrobić — film: „Ze wszystkich sił”, reż. Nils Tavernier 
 • 05.10 – O procesie akceptacji — film: „Chce się żyć”, reż. Maciej Pieprzyca
 • 12.10 – Mój rozwój — film: „Optymistki”, reż.Gunhild Magnor
 • 19.10 – Warsztat podsumowujący

Podczas każdego spotkania ZAPEWNIAMY OPIEKĘ WYTCHNIENIOWĄ PODOPIECZNYM, którzy równolegle uczestniczyć będą w WARSZTATACH ARTETERAPII.

Na zakończenie projektu: 
26.10 i 02.11 – WSPÓLNE WARSZTATY MUZYKOTERAPII 

Regulamin warsztatów arteterapii – Wrocław (PDF, 136 kb)
Zgoda na wykorzystanie wizerunku, RODO (PDF, 410 kb)

Świdnica

Godziny 16:00 – 19:00 
Filmoterapia dla rodziców i opiekunów — tematy warsztatów: 

 •  09.09  –  Warsztat integracyjny 
 •  16.09 – Ja, moje dziecko i inni — film: „Cudowny chłopak”, reż. Stephen Chbosky 
 •  23.09 – Rodzicielstwo — potrzeby rodzica, radzenie sobie w sytuacji trudnej — film: “Tully”, reż. Jason Reitman 
 •  30.09 – Chcę, więc mogę to zrobić — film: „Ze wszystkich sił”, reż. Nils Tavernier
 •  07.10 – O procesie akceptacji — film: „Chce się żyć”, reż. Maciej Pieprzyca
 •  14.10 – Mój rozwój — film: „Optymistki”, reż.Gunhild Magnor
 •  21.10 – Warsztat podsumowujący

Podczas każdego spotkania ZAPEWNIAMY OPIEKĘ WYTCHNIENIOWĄ PODOPIECZNYM, którzy równolegle uczestniczyć będą w WARSZTATACH ARTETERAPII 

Na zakończenie projektu: 
28.10 i 04.11 – WSPÓLNE WARSZTATY MUZYKOTERAPII 

Regulamin warsztatów arteterapii Świdnica (PDF, 136 kb)
Zgoda na wykorzystanie wizerunku, RODO (PDF, 410 kb)

warsztaty we Wrocławiu
warsztaty w Świdnicy

Koncerty

Projekt rozpoczął się w lipcu od wydarzeń muzycznych. Przygotowaliśmy koncerty plenerowe dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej, odbywające się w ogrodach na terenie ich placówek.

Zagrali:

 • Paweł Lisiecki Quartet – 7 lipca, godzina 12:00 – DPS – Świebodzice
 • Jacek Szreniawa Trio – 13 lipca, godzina 10:30 – DPS Jaszkotle
 • Andrzej Michalak Quartet – 19 lipca, godzina 14:00 – DPS Szklarska Poręba

Dodatkowy koncert dla rodzin

Dzięki współpracy z Fundacją Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej zaplanowaliśmy otwarty koncert jazzowy w Bukowcu, na który zaprosiliśmy wszystkich uczestników projektu Łączą nas góry wraz z ich rodzinami i opiekunami, a także partnerów i przyjaciół naszej Fundacji.

W czasie koncertu wystąpił:

 • Jerzy Kaczmarek Quartet – 10 lipca (sobota) 16:00 – Bukowiec Dolina Pałaców i Ogrodów

Galeria: arteterapia

Galeria: muzykoterapia


Organizatorem projektu „Odetchnij z kulturą” jest Fundacja Ładne Historie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Środki finansowe MKiDN pochodzące z Funduszu Promocji Kultury wynoszą 97 000 zł. Całkowita wartość zadania 129 500 zł.

Logotyp programu kultura dostępna
logo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu