Polityka prywatno┼Ťci

Polityka prywatno┼Ťci

Polityka prywatno┼Ťci serwis├│w internetowych prowadzonych na stronach www.ladnehistorie.pl oraz www.posluchane.pl, a wi─Öc serwis├│w (dalej zwanych jako ÔÇ×SerwisyÔÇŁ), kt├│rych w┼éa┼Ťcicielem jest Fundacja ┼üadne Historie, podmiot z siedzib─ů w ┼Üwidnicy, przy┬áal. Niepodleg┼éo┼Ťci 12a/1 58-100, o numerze KRS 0000640105, REGON 365551622, NIP 8842769171, zwany dalej jako ÔÇ×FundacjaÔÇŁ lub ÔÇ×AdministratorÔÇŁ.

INFORMACJE WST─śPNE

 

 1. Pocz─ůwszy od dnia 25 maja 2018 r. podstaw─Ö prawn─ů dla wprowadzenia niniejszej Polityki prywatno┼Ťci stanowi Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych), zwane dalej jako ÔÇ×RODOÔÇŁ.
 2. Dane publikowane w Serwisach maj─ů charakter wy┼é─ůcznie informacyjny i nie stanowi─ů oferty w rozumieniu przepis├│w Kodeksu Handlowego, chyba ┼╝e konkretny regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug stanowi wyra┼║nie inaczej.
 3. Fundacja posiada stosowne zezwolenia na wykorzystanie prezentowanych w Serwisach danych, wizerunku oraz informacji. Wykorzystanie danych z Serwis├│w w celach komercyjnych ka┼╝dorazowo wymaga zgody ze strony Fundacji.
 4. Fundacja nie oczekuje od u┼╝ytkownik├│w Serwis├│w przekazywania Fundacji tzw. ÔÇ×danych wra┼╝liwychÔÇŁ (t.j. danych o szczeg├│lnym charakterze, ujawniaj─ůcych pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl─ůdy polityczne, przekonania religijne lub ┼Ťwiatopogl─ůdowe, przynale┼╝no┼Ť─ç do zwi─ůzk├│w zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotycz─ůcych zdrowia, seksualno┼Ťci lub orientacji seksualnej tej osoby), ani wyra┼╝enia przez nich zgody na to przetwarzanie. Je┼╝eli jednak u┼╝ytkownik podejmuje decyzj─Ö o przekazaniu lub/i opublikowaniu takich danych, u┼╝ytkownik tym samym wyra┼╝a zgod─Ö na ich przetwarzanie w zakresie i celu, w jakim sam zamie┼Ťci┼é je w serwisie i opublikowa┼é (podstawa prawna art. 9 ust. 2 pkt a) RODO). Fundacja nie przetwarza takich danych w ┼╝adnym innym celu ani w ┼╝aden inny spos├│b, chyba ┼╝e kwestie te reguluje oddzielna zgoda u┼╝ytkownika przekazuj─ůcego lub publikuj─ůcego ww. dane.
 5. Fundacja w pe┼éni respektuje prawo do prywatno┼Ťci i ochrony danych osobowych u┼╝ytkownik├│w Serwis├│w. Fundacja dok┼éada wszelkich stara┼ä, aby dane osobowe u┼╝ytkownik├│w zawsze by┼éy:

  a) uzyskane tylko i wy┼é─ůcznie do okre┼Ťlonych cel├│w i nieprzetwarzane dalej w spos├│b niezgodny z ustalonymi celami;

  b) przechowywane nie dłużej niż to konieczne;

  c) przetwarzane zgodnie z prawami przys┼éuguj─ůcymi osobom, kt├│rych dotycz─ů, w tym zgodnie z prawem do zastrze┼╝enia udost─Öpniania;

  d) nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.

 6. Fundacja informuje u┼╝ytkownik├│w Serwis├│w, ┼╝e w ramach realizacji celu przetwarzania mo┼╝e przekazywa─ç dane osobowe podmiotom wsp├│┼épracuj─ůcym z ni─ů przy realizacji celu. Podmioty te b─Öd─ů mia┼éy prawo do ich wykorzystania w pe┼énym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Fundacji. Podmiotami takimi mog─ů by─ç w szczeg├│lno┼Ťci: podmioty ┼Ťwiadcz─ůce na rzecz Fundacji us┼éugi w zakresie prowadzenia bie┼╝─ůcej dzia┼éalno┼Ťci (np. biura rachunkowe i prawne, podmioty utrzymuj─ůce infrastruktur─Ö techniczn─ů, przy kt├│rej wykorzystaniu Fundacja prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç, w tym, na kt├│rej prowadzone s─ů Serwisy), podwykonawcy us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Fundacj─Ö, podmioty bior─ůce udzia┼é w kampaniach reklamowych realizowanych przez Fundacj─Ö, sponsorzy, partnerzy biznesowi i merytoryczni, wsp├│┼éorganizatorzy dzia┼éa┼ä realizowanych przez Fundacj─Ö.
 7. Fundacja informuje u┼╝ytkownik├│w Serwis├│w, ┼╝e na podstawie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa, mo┼╝e zosta─ç zobowi─ůzana do wydania informacji, w tym w szczeg├│lno┼Ťci numeru IP komputera, zawartych w logach dost─Öpowych na ┼╝─ůdanie uprawnionych na podstawie prawa organ├│w pa┼ästwa na potrzeby prowadzonych przez nie post─Öpowa┼ä.
 8. Wszelk─ů korespondencj─Ö w sprawach zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych nale┼╝y kierowa─ç na adres: Fundacja ┼üadne Historie, al. Niepodleg┼éo┼Ťci 12a/1, 58-100 ┼Üwidnica, z dopiskiem ÔÇ×Dane OsoboweÔÇŁ lub na adres poczty elektronicznej: fundacja@ladnehistorie.pl, wpisuj─ůc w temacie wiadomo┼Ťci ÔÇ×Dane osoboweÔÇŁ. Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze strony Fundacji: Maria Zi─Öba, e-mail: fundacja@ladnehistorie.pl.

 

PRZETWARZANIE DANYCH

 

Dane u┼╝ytkownik├│w Serwis├│w przetwarzane s─ů przez Fundacj─Ö w zale┼╝no┼Ťci od podstawy ich przetwarzania, w r├│┼╝nych celach, a w szczeg├│lno┼Ťci:

 

 1. W celu wykonania przez Fundacj─Ö obci─ů┼╝aj─ůcych j─ů zobowi─ůza┼ä prawnych, a tu wynikaj─ůcych z przepis├│w zobowi─ůzuj─ůcych Fundacj─Ö do prowadzenia dokumentacji ksi─Ögowej i podatkowej i rozlicze┼ä z tytu┼éu nale┼╝no┼Ťci podatkowych i publicznoprawnych, z przepis├│w dotycz─ůcych post─Öpowa┼ä reklamacyjnych na rzecz u┼╝ytkownik├│w, czy te┼╝ zapewnienia u┼╝ytkownikom Serwis├│w mo┼╝liwo┼Ťci bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Serwis├│wÔÇô przez czas ka┼╝dorazowo wynikaj─ůcy z konkretnego przepisu prawnego ÔÇô jak np. obowi─ůzkowy czas przechowywania dokumentacji na cele podatkowe, obowi─ůzkowy czas przechowywania dokumentacji zwi─ůzanej ze ┼Ťwiadczeniem us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.
 2. W celu zawarcia i wykonania umowy zawartej przez ni─ů z u┼╝ytkownikiem Serwisu, w tym np. umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug polegaj─ůcej na dostawie na rzecz u┼╝ytkownika okre┼Ťlonych towar├│w lub tre┼Ťci, jak materia┼éy prasowe, newsletter, umowy umo┼╝liwiaj─ůcej u┼╝ytkownikom Serwis├│w korzystanie z funkcjonalno┼Ťci umo┼╝liwiaj─ůcych zamieszczanie w serwisach materia┼é├│w w┼éasnych u┼╝ytkownik├│w w tym w wykonaniu zobowi─ůza┼ä wynikaj─ůcych z przebiegu konkurs├│w organizowanych na stronach Serwis├│w ÔÇô na czas obowi─ůzywania umowy, a po tym czasie wy┼é─ůcznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych, np. konieczno┼Ťci─ů dochodzenia roszcze┼ä z umowy lub prowadzenia dokumentacji finansowo-ksi─Ögowej.
 3. W celu monitorowania prawid┼éowo┼Ťci i bezpiecze┼ästwa dzia┼éania Serwis├│w, a tak┼╝e zapewnienia ich u┼╝ytkownikom wsparcia technicznego i serwisowego, w tym informowania o zakresie ┼Ťwiadczonych u┼╝ytkownikowi us┼éug, awariach i zagro┼╝eniach bezpiecze┼ästwa ÔÇô na czas korzystania

  przez u┼╝ytkownika z Serwis├│w, a po tym czasie wy┼é─ůcznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych, np. konieczno┼Ťci─ů prowadzenia dokumentacji dotycz─ůcej monitorowania przestrzegania prawa w sieci.

 4. W celu zapobiegania nadu┼╝yciom i naruszaniu przepis├│w prawa przy korzystaniu z Serwis├│wÔÇô na czas korzystania przez u┼╝ytkownika z Serwis├│w, a po tym czasie wy┼é─ůcznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych, np. konieczno┼Ťci─ů prowadzenia dokumentacji dotycz─ůcej monitorowania przestrzegania prawa w sieci.
 5. W celu ustalania obrony i dochodzenia roszcze┼ä przys┼éuguj─ůcych Fundacji ÔÇô na czas niezb─Ödny do ustalenia i dochodzenia tych roszcze┼ä, a tak┼╝e ich egzekwowania, w szczeg├│lno┼Ťci wynikaj─ůcy z przepis├│w o ich przedawnieniu, a po tym czasie wy┼é─ůcznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawa prawn─ů przetwarzania danych, np. konieczno┼Ťci─ů prowadzenia dokumentacji finansowo-ksi─Ögowej.
 6. W celu marketingu bezpo┼Ťredniego produkt├│w w┼éasnych, a tak┼╝e realizowanego w cudzym imieniu, na czas trwania umowy lub korzystania z serwis├│w, a na podstawie odr─Öbnej zgody ÔÇô w zakresie i na czas, na jaki jej udzielono.
 7. W celach analitycznych, badawczych i rozwojowych, sporz─ůdzania zestawie┼ä, statystyk, prowadzenia bada┼ä, ankiet por├│wnawczych, na potrzeby wewn─Ötrzne Fundacji, np. w zakresie doskonalenia Serwis├│w i ┼Ťwiadczonych za ich po┼Ťrednictwem us┼éug, jak r├│wnie┼╝ na podstawie oddzielnych Regulamin├│w, konkurs├│w i plebiscyt├│w w celach prowadzenia bada┼ä nad konkretn─ů mark─ů lub produktem ÔÇô na czas trwania umowy lub korzystania z Serwis├│w, a na podstawie odr─Öbnej zgody ÔÇô na czas na jaki jej udzielono, za┼Ť w przypadku danych zanonimizowanych na czas nieograniczony.

 

Fundacja przetwarza dane osobowe u┼╝ytkownik├│w Serwis├│w w przypadku, gdy osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi─Ökszej liczbie okre┼Ťlonych cel├│w (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). W takim przypadku wyra┼╝enie zgody zawsze jest dobrowolne. Fundacja informuje u┼╝ytkownik├│w ka┼╝dorazowo czy wyra┼╝enie zgody niezb─Ödne jest do ┼Ťwiadczenia jakichkolwiek us┼éug na rzecz u┼╝ytkownika, lub te┼╝ czy od jej udzielenia uzale┼╝nione jest osi─ůgni─Öcie konkretnego celu, dla kt├│rego odbierana jest zgoda. Wyra┼╝enie przez u┼╝ytkownika Serwis├│w zgody na wykorzystanie danych osobowych u┼╝ytkownika jest ca┼ékowicie dobrowolne, a zgoda taka mo┼╝e zosta─ç w dowolnym momencie cofni─Öta przez u┼╝ytkownika, jednak wycofanie zgody nie wp┼éywa na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofni─Öcia zgody na przetwarzanie danych, lub po up┼éywie okresu, na jaki jej udzielono, Fundacja b─Ödzie mia┼éa prawo do przetwarzania danych osobowych u┼╝ytkownika Serwis├│w wy┼é─ůcznie na czas i w zakresie, w jakim zezwala─ç na to b─Öd─ů przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa, w tym w ramach wykonania przez Fundacj─Ö obowi─ůzk├│w prawnych lub uzasadnionego prawnie interesu Fundacji, jakim jest w szczeg├│lno┼Ťci wymagany prawem obowi─ůzek dokumentowania dzia┼éalno┼Ťci prowadzonej przez Fundacj─Ö czy te┼╝ w celu dochodzenia roszcze┼ä lub uchronienia si─Ö przez Fundacj─Ö przed roszczeniami i innymi negatywnymi skutkami, np. karami urz─Ödowymi.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 

 1. Fundacja zapewnia realizacj─Ö uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a w szczeg├│lno┼Ťci, ka┼╝demu u┼╝ytkownikowi Serwis├│w przys┼éuguje prawo do kontroli przetwarzania danych, kt├│re go dotycz─ů, w tym zawartych w zbiorach danych, a zw┼éaszcza prawo do:

  a) uzyskania wyczerpuj─ůcej informacji, czy dane s─ů przetwarzane oraz do ustalenia Administratora Danych, adresu jego siedziby i pe┼énej nazwy;

  b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;

  c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza si─Ö dane jej dotycz─ůce, oraz podania w powszechnie zrozumia┼éej formie tre┼Ťci tych danych;

  d) uzyskania informacji o ┼║r├│dle, z kt├│rego pochodz─ů dane jej dotycz─ůce;

  e) uzyskania informacji o sposobie udost─Öpniania danych, a w szczeg├│lno┼Ťci informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorc├│w, kt├│rym dane te s─ů udost─Öpniane;

  f) ┼╝─ůdania uzupe┼énienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta┼éego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni─Öcia, je┼╝eli s─ů one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta┼éy zebrane z naruszeniem ustawy albo s─ů ju┼╝ zb─Ödne do realizacji celu, dla kt├│rego zosta┼éy zebrane;

  g) wniesienia pisemnego, umotywowanego ┼╝─ůdania zaprzestania przetwarzania jej danych ze wzgl─Ödu na jego szczeg├│ln─ů sytuacj─Ö, je┼╝eli nawet przetwarzanie jest niezb─Ödne do wype┼énienia usprawiedliwionych cel├│w Administratora danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolno┼Ťci osoby, kt├│rej dane dotycz─ů;

  h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezb─Ödne do wype┼énienia usprawiedliwionych cel├│w Administratora danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolno┼Ťci osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarza─ç w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu Administratorowi Danych;

  i) wniesienia do Administratora Danych ┼╝─ůdania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygni─Ötej z naruszeniem zakazu ostatecznego rozstrzygni─Öcia indywidualnej sprawy, gdy tre┼Ť─ç by┼éa wy┼é─ůcznie wynikiem operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym;

  j) prawa skargi do organu nadzorczego.

 2. W celu realizacji w/w uprawnie┼ä Fundacja zapewnia u┼╝ytkownikom Serwis├│w mo┼╝liwo┼Ťci realizacji prawa ┼╝─ůdania do niezw┼éocznego sprostowania dotycz─ůcych jej danych osobowych, kt├│re s─ů nieprawid┼éowe i uzupe┼énienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego o┼Ťwiadczenia.
 3. W celu realizacji w/w uprawnie┼ä Fundacja zapewnia u┼╝ytkownikom Serwis├│w mo┼╝liwo┼Ťci realizacji prawa do usuni─Öcia danych (ÔÇ×prawo do bycia zapomnianymÔÇŁ), je┼╝eli zachodzi jedna z nast─Öpuj─ůcych okoliczno┼Ťci:

  a) dane osobowe nie s─ů ju┼╝ niezb─Ödne do cel├│w, w kt├│rych zosta┼éy zebrane lub w inny spos├│b przetwarzane;

  b) osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, cofn─Ö┼éa zgod─Ö, na kt├│rej opiera si─Ö przetwarzanie zgodnie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

  c) osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie wyst─Öpuj─ů nadrz─Ödne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  e) dane osobowe musz─ů zosta─ç usuni─Öte w celu wywi─ůzania si─Ö z obowi─ůzku prawnego przewidzianego w przepisach powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa, kt├│remu podlega Administrator;

  f) dane osobowe zosta┼éy zebrane w zwi─ůzku z oferowaniem us┼éug spo┼éecze┼ästwa informacyjnego, oferowanych dzieciom poni┼╝ej 16 roku ┼╝ycia.

  chyba, ┼╝e przetwarzanie jest niezb─Ödne:

  a) do korzystania z prawa do wolno┼Ťci wypowiedzi i informacji;

  b) do wywi─ůzania si─Ö z prawnego obowi─ůzku wymagaj─ůcego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa pa┼ästwa cz┼éonkowskiego, kt├│remu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w┼éadzy publicznej powierzonej Administratorowi;

  c) z uwagi na wzgl─Ödy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;

  d) do uzasadnionych prawnie celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

  e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 4. W celu realizacji w/w uprawnie┼ä Fundacja zapewnia u┼╝ytkownikom Serwis├│w mo┼╝liwo┼Ťci realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania w nast─Öpuj─ůcych przypadkach:

  a) osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, kwestionuje prawid┼éowo┼Ť─ç danych osobowych ÔÇô na okres pozwalaj─ůcy Fundacji sprawdzi─ç prawid┼éowo┼Ť─ç tych danych;

  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, sprzeciwia si─Ö usuni─Öciu danych osobowych, ┼╝─ůdaj─ůc w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  c) Fundacja nie potrzebuje ju┼╝ danych osobowych do cel├│w przetwarzania, ale s─ů one potrzebne osobie, kt├│rej dane dotycz─ů, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä;

  d) osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, wnios┼éa sprzeciw wobec przetwarzania ÔÇô do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fundacji s─ů nadrz─Ödne wobec podstaw sprzeciwu osoby, kt├│rej dane dotycz─ů.

 5. W celu realizacji w/w uprawnie┼ä Fundacja zapewnia u┼╝ytkownikom Serwis├│w mo┼╝liwo┼Ťci realizacji prawa do przenoszenia danych, daj─ůce jej mo┼╝liwo┼Ť─ç otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie u┼╝ywanym formacie nadaj─ůcym si─Ö do odczytu maszynowego dane osobowe jej

  dotycz─ůce, kt├│re dostarczy┼éa Fundacji, oraz ma prawo ┼╝─ůda─ç przes┼éania tych danych osobowych innemu Administratorowi bez przeszk├│d ze strony Administratora Danych, kt├│remu dostarczono te dane osobowe, je┼╝eli:

  a) przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, lub na podstawie umowy, kt├│rej dana osoba jest stron─ů;

  b) przetwarzanie odbywa si─Ö w spos├│b zautomatyzowany. Z zastrze┼╝eniem, ┼╝e wykonanie praw, o kt├│rym mowa powy┼╝ej, nie mo┼╝e niekorzystnie wp┼éywa─ç na prawa i wolno┼Ťci innych.

 6. W celu realizacji w/w uprawnie┼ä Fundacja zapewnia u┼╝ytkownikom Serwis├│w mo┼╝liwo┼Ťci realizacji prawa do sprzeciwu, w ten spos├│b, ┼╝e ka┼╝da osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo w dowolnym momencie wnie┼Ť─ç sprzeciw ÔÇô z przyczyn zwi─ůzanych z jej szczeg├│ln─ů sytuacj─ů ÔÇô wobec przetwarzania dotycz─ůcych jej danych osobowych realizowanego w celu realizacji zada┼ä publicznych lub prawnie uzasadnionych interes├│w Fundacji, w tym profilowania. Fundacji nie wolno ju┼╝ przetwarza─ç tych danych osobowych, chyba ┼╝e wyka┼╝e on istnienie wa┼╝nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz─Ödnych wobec interes├│w, praw i wolno┼Ťci osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä. Je┼╝eli dane osobowe s─ů przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo┼Ťredniego, osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo w dowolnym momencie wnie┼Ť─ç sprzeciw wobec przetwarzania dotycz─ůcych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi─ůzane z takim marketingiem bezpo┼Ťrednim. Je┼╝eli dane osobowe s─ů przetwarzane do cel├│w bada┼ä naukowych lub historycznych lub do cel├│w statystycznych, osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo wnie┼Ť─ç sprzeciw ÔÇô z przyczyn zwi─ůzanych z jej szczeg├│ln─ů sytuacj─ů ÔÇô wobec przetwarzania dotycz─ůcych jej danych osobowych, chyba ┼╝e przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 7. W celu realizacji w/w uprawnie┼ä Fundacja informuje u┼╝ytkownik├│w Serwis├│w o prawie z┼éo┼╝enia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych na czynno┼Ťci przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzanie narusza przepisy prawa.

W celu zapewnienia przez Fundacj─Ö realizacji w/w uprawnie┼ä do tego, by nie podlega─ç decyzji, kt├│ra opiera si─Ö wy┼é─ůcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywo┼éuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny spos├│b istotnie na ni─ů wp┼éywa, Fundacja informuje u┼╝ytkownik├│w Serwis├│w, ┼╝e podczas korzystania z Serwis├│w na urz─ůdzeniu ko┼äcowym (komputerze, tablecie, smartfonie, itp.) zapisywane s─ů niewielkie pliki (w szczeg├│lno┼Ťci tekstowe), tzw. ÔÇ×pliki cookiesÔÇŁ. Pliki te nie zawieraj─ů danych, na podstawie kt├│rych mo┼╝na ustali─ç czyj─ů┼Ť to┼╝samo┼Ť─ç. Pliki te nie s─ů w ┼╝aden spos├│b szkodliwe dla urz─ůdzenia i nie zmieniaj─ů jego ustawie┼ä ani ustawie┼ä zainstalowanego na nim oprogramowania. Mog─ů one zosta─ç wys┼éane jedynie przez przegl─ůdark─Ö do serwera, kt├│ry je utworzy┼é. Plik├│w tych Fundaja u┼╝ywa wi─Öc w celu dostosowania zawarto┼Ťci Serwis├│w do preferencji u┼╝ytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwis├│w, np. umo┼╝liwiaj─ůc zapami─Ötanie ustawie┼ä i preferencji. Ponadto u┼╝ywa ich w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, kt├│re pomagaj─ů zrozumie─ç w jaki spos├│b u┼╝ytkownicy korzystaj─ů z Serwis├│w co umo┼╝liwia ulepszanie ich struktury i zawarto┼Ťci, z wy┼é─ůczeniem personalnej identyfikacji u┼╝ytkownika. Opr├│cz tego, Fundacja mo┼╝e zamie┼Ťci─ç, lub zezwoli─ç podmiotowi zewn─Ötrznemu na zamieszczenie plik├│w cookies na urz─ůdzeniu u┼╝ytkownika w celu zapewnienia prawid┼éowego funkcjonowania Serwis├│w. Pomaga to Fundacji monitorowa─ç i sprawdza─ç dzia┼éanie Serwis├│w. Podmiotami tymi mog─ů by─ç mi─Ödzy innymi Google lub PBI Gemius, kt├│re zbieraj─ů dla Fundacji potrzebne dane. Przewa┼╝nie ustawienia przegl─ůdarki domy┼Ťlnie dopuszczaj─ů zapisywanie plik├│w cookies. U┼╝ytkownik Serwis├│w mo┼╝e jednak ustawi─ç swoj─ů przegl─ůdark─Ö w taki spos├│b, aby pliki cookies nie zapisywa┼éy si─Ö na jego dysku, albo automatycznie usuwa┼éy w okre┼Ťlonym czasie. Ustawienia te mog─ů wi─Öc zosta─ç zmienione w taki spos├│b, aby blokowa─ç automatyczn─ů obs┼éug─Ö plik├│w cookies w ustawieniach przegl─ůdarki internetowej b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym przes┼éaniu na urz─ůdzenie u┼╝ytkownika. U┼╝ytkownik mo┼╝e r├│wnie┼╝ za ka┼╝dym razem po wizycie w Serwisach usuwa─ç pliki ze swojego urz─ůdzenia. Szczeg├│┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plik├│w cookies najcz─Ö┼Ťciej dost─Öpne s─ů w ustawieniach lub w sekcji ÔÇ×PomocÔÇŁ przegl─ůdarki internetowej.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatno┼Ťci poprzez opublikowanie zmian w tek┼Ťcie lub opublikowanie nowego jej tekstu. Zmiany zyskuj─ů moc obowi─ůzuj─ůc─ů po up┼éywie 7 (s┼éownie: siedmiu) dni od momentu ich udost─Öpnienia.