(Po)łączą nas góry

„(Po)łączą nas góry. Razem rozwijamy turystykę społeczną” to dwuletni projekt dedykowany osobom z niepełnosprawnościami, dla których i z którymi od kilku lat konsekwentnie budujemy ofertę w obszarze turystyki.

Nasz projekt dotyczy turystyki społecznej oraz zagadnień takich jak wzmacnianie aktywności zawodowej, samoorzecznictwo i aktywna opieka wytchnieniowa. Nasze działania objęły dwie grupy narażone na wykluczenie – osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny, a także opiekunki i opiekunów. Terenem realizacji objęliśmy Dolny Śląsk.

projekt graficzny: Marcin Rosiński

Od 2019 roku, gdy rozpoczęła się nasza przygoda z projektem Łączą nas góry, działamy nieprzerwanie nad podnoszeniem jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wycieczkom umożliwiamy im dotarcie do miejsc będących dotąd poza ich fizycznym zasięgiem. Wsłuchując się w potrzeby tej szczególnej grupy, kontynuujemy i wzbogacamy działania w kierunku turystyki górskiej. Niezmiennie jest w tym zakresie dużo do zrobienia i nadal istnieją obszary, wymagające rozwoju i wsparcia. Tak też pojawił się pomysł na projekt (Po)łączą nas góry!

fot. Bartek Barczyk

Co się działo w ramach projektu?

 

(Po)łączą nas góry to kolejny krok w naszych działaniach na rzecz dostępności turystyki górskiej dla osób z niepełnosprawnościami, co istotne – rozpatrywanej jednocześnie w kontekście wdrażania nowych form opieki wytchnieniowej. Rodzice i opiekunowie_ki osób z niepełnosprawnościami zostali zaangażowani w działania samoorzecznicze, adresowane do lokalnych samorządów oraz na forum publicznym podczas regionalnych i ogólnopolskich wydarzeń branżowych.

 

Osoby z niepełnosprawnościami zostały zatrudnione przy inwentaryzacji sudeckich tras, odbywały również praktyki przy obsłudze administracyjnej i promocyjnej projektu. Wszyscy uczestnicy_czki projektu oraz wolontariuszki_e otrzymali wsparcie kompetencyjne w postaci bezpłatnych szkoleń, przygotowujących do zadań w projekcie, a osoby z niepełnosprawnościami, rodzice i opiekunki_e zostali dodatkowo objęci opieką mentorską i mieli możliwości indywidualnej pracy z trenerami.

 

Projekt uzupełniły działania sieciujące podmioty związane z turystyką społeczną i opieką wytchnieniową z całej Polski – to pierwsza taka sieć, łącząca w celowy sposób podmioty działające w obu tych obszarach.

fot. Marcin Trzpiot

Powstała także strona internetowa, dzięki której opracowane w ramach projektu trasy górskie wraz z dokumentacją zdjęciową i wskazówkami są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych, które samodzielnie chcą korzystać z turystyki górskiej: www.laczanasgory.pl

Ważne terminy

  • Od marca do czerwca 2022 zarówno ONLINE jak i STACJONARNIE we Wrocławiu i w Świdnicy szkoliliśmy się i przygotowywaliśmy do przyszłych zadań.
  • Od kwietnia do października 2022 razem z naszym specjalistą i wolontariuszami oraz wolontariuszkami wyruszyliśmy w góry. Naszym celem było testowanie, inwentaryzacja i opisanie w przystępny do użytku sposób sudeckich tras górskich możliwych do przebycia przez osoby z niepełnosprawnościami.
  • Od lipca 2022 do października 2023 z rodzicami i opiekunami osób z niepełnosprawnością braliśmy udział spotkaniach sieci współpracy podmiotów działających w obszarach opieki wytchnieniowej i turystyki społecznej, w wizytach studyjnych, w konferencjach o zasięgu krajowym.

Pierwsze trasy juz sprawdzone!

W ramach inwentaryzacji tras, pod kątem dostępności dla osób z różnymi dysfunkcjami, razem z naszymi testerkami i testerami, rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami oraz wolontariuszkami i wolontariuszami wzięliśmy udział w następujących wyprawach górskich:

15

maj

Przełęcz Jugowska- Kozie Siodło

08

lip

Jagodna

24

maj

Radunia – Przełęcz Tąpadła

13

lip

Andrzejówka

14

cze

Batorówek

20

lip

Jakuszyce

16

cze

Bardo

10

sie

Zamek Księcia Henryka (Wzgórza Łomnickie)

21

cze

Biały Kamień

12

sie

Hala pod Śnieżnikiem

04

lip

Skalny Most-Rudawy Janowickie

17

sie

Skalny Most-Rudawy Janowickie

06

lip

Polana Bielawska

Masz pytania?

Skontaktuj się z Haliną, koordynatorką projektu:

 

Wyślij maila na adres halina.bernatt@ladnehistorie.pl
Zadzwoń pod numer telefonu +48 698 611 129

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.