Wroć
Dalej

Otwarta Pracownia Edukacyjna to program adresowany do szkół podstawowych na terenie gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wrocławskiej, w ramach którego realizowane będą warsztaty na podstawie autorskich i opracowanych specjalnie w ramach tego działania materiałów edukacyjnych dotyczących praw dziecka przez cały 2023 rok.

 

Grupa nastoletnich dzieciaków siedzi w klasie. Większość z nich się zgłasza. Trwają warsztaty.
fot. Marta Sobala

Realizując warsztaty w klasach VI-VII wspólnie z ich uczestnikami i uczestniczkami, przyjrzymy się tak ważnemu obszarowi, jakim są prawa dziecka oraz ich egzekwowanie. Z pomocą doświadczonych edukatorek – Magdaleny Kreis i Natalii Romaszkan / do dizajnu, stworzyliśmy koncepcję oraz materiały edukacyjne, na podstawie których pracować będą edukatorzy i edukatorki odwiedzający/e szkoły. Dodatkowo z materiałów edukacyjnych będą mogli skorzystać nauczyciele i nauczycielki podczas indywidualnej pracy z dziećmi po zakończeniu projektu.

 

W każdej szkole w projekcie może wziąć udział jedna klasa, z którą pracujemy podczas trzech spotkań – wspólnie przyglądamy się zagadnieniom takim jak: prawo do szacunku i godności osobistej, prawo do wypowiedzi i wyrażania własnego zdania, prawo do życia bez przemocy, do poczucia bezpieczeństwa i nietykalności osobistej oraz prawo do wyrażania emocji.

 

Grupa nastoletnich dzieciaków siedzi w klasie. Większość z nich się zgłasza. Trwają warsztaty.
fot. Marta Sobala

Zagadnienia związane z prawami dziecka uważamy za szczególnie ważne jako uzupełnienie programu edukacji szkolnej. Wierzymy, że szkoła może być przestrzenią do budowania bezpiecznej atmosfery wzajemnego zaufania, sprzyjającej jednoczesnej nauce i zabawie.

 

Celem projektu jest interpersonalny rozwój młodzieży poprzez umożliwienie rozwijania umiejętności społecznych, takich jak umiejętność rozwiązywania konfliktów, samodzielność, wytyczanie celów, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, rozpoznanie własnego potencjału, radzenie sobie z negatywnymi emocjami, komunikowanie się z otoczeniem, wyrażanie własnych potrzeb, odpowiedzialność za własne otoczenie czy rozumienie zasad funkcjonowania życia społecznego.

 

Plakat: na żółto-pomarańczowym tle rysunek czterech postaci trzymających się za ręce. u góry napis: Otwarta Pracownia Edukacyjna - warsztaty dla szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Wrocławskiej. U dołu logotyp Fundacji Ładne Historie oraz Aglomeracji Wrocławskiej oraz dopisek: szczegóły na aglomeracja.wroclaw.pl

 


 

Projekt został przygotowany przez Fundację Ładne Historie na zaproszenie Aglomeracji Wrocławskiej.