Wroć
Dalej

W poniedziałek 27.03.2023 miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie członków i członkiń Ogólnopolskiej Sieci Turystyki Wytchnieniowej. Odbyło się ono w formie on-line i wzięli w nim udział Dyrektor Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Pan Przemysław Herman i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Marcin Krzyżanowski oraz osoby i podmioty, reprezentujące instytucje publiczne, sektor pozarządowy i sektor prywatny.

 

Poziome kolorowe zdjęcie przedstawia ujęcie z widokiem ekranu komputera, na którym widać kilkanaście osób w różnym wieku uczestniczących w spotkaniu online.
Poziome kolorowe zdjęcie przedstawia ujęcie z widokiem ekranu komputera, na którym widać kilkanaście osób w różnym wieku uczestniczących w spotkaniu online.

 

Na spotkaniu:

 

 1. Podsumowaliśmy rok 2022:
  • 8 czerwca – spotkanie inauguracyjne (online),
  • 27-28 sierpnia – wizyta studyjna na Dolnym Śląsku,
  • 26 września – Forum Aktywnego Wytchnienia w Świdnicy.
 2. Przedstawiliśmy wspólnie cele dla Sieci na 2023:
  • opracowanie wspólnej bazy kontaktów dostępnej dla wszystkich,
  • stworzenie  identyfikacji wizualnej – w tym logo Sieci,
  • potwierdziliśmy możliwość zgłaszania tematów oraz współorganizowania wizyt studyjnych (zgłoszenia można przesyłać na: halina.bernatt@ladnehistorie.pl).
 3. Wysłuchaliśmy prezentacji podmiotów działających na rzecz aktywizacji OzN (prezentacje wraz z danymi kontaktowymi do pobrania tutaj: https://drive.google.com/drive/folders/1igp6DkR9gFv39oae9YfmTCuXTY5l1OXK?usp=share_link), tj.:
  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – akcja „Dolny Śląsk dla każdego”,
  • Stowarzyszenie Zacięcie – prezentacja działalności,
  • Fundacja Eudajmonia – projekt „Regionalna Akademia Selfadwokatury – w myśl hasła – Nic o nas bez nas”,
  • Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze Bez Barier” – prezentacja działalności.
 4. Po każdej prezentacji odbyła  się dyskusja z ważnymi kwestiami, takimi jak:
  – możliwość promowania przewodnika „Dolny Śląsk dla każdego” i zgłaszania ewentualnych uwag odnośnie dostępności miejsc zawartych w przewodniku,
  – możliwość wnoszenia uwag i rekomendacji do Ministerstwa Sportu i Turystyki odnośnie zmiany kryteriów konkursowych, tak aby uwzględniały turystykę włączającą – w tym celu zostanie zwołane spotkanie robocze, o którego terminie będziemy informować,
  – zwrócono uwagę na  brak oferty wytchnieniowej dla opiekunów OzN oraz brak poradnika odnośnie aktywnego wypoczynku dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością – temat zostanie dołączony do dyskusji na kolejnych spotkaniach,
  – podnoszona była kwestia dostępności jako ważnego, rozwijającego się tematu.
 1. Na zakończenie przedstawiliśmy harmonogram najbliższych spotkań:
  • 25.04.2023 – seminarium tematyczne Fundacja Imago / Fundacja Ładne Historie we Wrocławiu
  • 29.05.2023 – drugie spotkanie Sieci online
  • 24-25.06.2023 – wizyta studyjna na Dolnym Śląsku
  • 19-20.08.2023 – wizyta studyjna na Dolnym Śląsku / Konferencja KSON w Jeleniej Górze
  • 12-14.09.2023 – Międzynarodowa Konferencja ISBA 2023 we Wrocławiu
  • wrzesień-październik – dwie wizyty studyjne na terenie Polski
  • listopad (dokładny termin do potwierdzenia) – spotkanie online związane z planowaniem wspólnych aktywności w roku 2024

   Wszystkie wydarzenia będą dostępne poprzez rejestrację w formularzu zgłoszeniowym przesłanym na wskazany adres e-mail bliżej terminu.

 


Dziękujemy za spotkanie i cieszymy się z tak licznej frekwencji i chęci wspólnego działania. Przypominamy jednocześnie, że Operatorem Sieci jest Fundacja Ładne Historie, realizator programu z zakresu turystyki górskiej osób z niepełnosprawnościami „Łączą nas góry”. Działanie jest częścią projektu „(Po)łączą nas góry – razem rozwijamy turystykę społeczną”, realizowanego w ramach dotacji Program Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Logotyp Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny