Wroć
Dalej

Przed nami kolejna edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego – czas na składanie swoich propozycji dla inwestycji przyjaznych lokalnym społecznościom liderki i liderzy mają do 19 lutego 2024 roku. To od nas – mieszkanek i mieszkańców Wrocławia – zależy czy i w jakiej kwocie dofinansowane zostaną projekty dotyczące naszego sąsiedztwa.

Kolorowa, pozioma fotografia: w pomieszczeniu przy stole warsztatowym siedzą trzy osoby, przed nimi leżą otwarte laptopy. Osoby dyskutują. Trwają prace nad kampanią do WBO.

zdjęcie: Anna Pazdej

 

Czym jest WBO?

 

Wrocławski Budżet Obywatelski (w skrócie WBO) to część budżetu miasta, o której przeznaczeniu decydują osoby tu zamieszkałe w głosowaniu bezpośrednim. Jest on jednym z trzech budżetów partycypacyjnych realizowanych przez Urząd Miasta Wrocławia. W ramach WBO zgłaszać możecie pomysły na inwestycje, które znajdą się na działkach gminnych, a których realizacja pomoże poprawić jakość życia we Wrocławiu. Uzupełnienie sprzętów rekreacyjnych i placów zabaw na Waszym podwórku, stworzenie zielonej, sąsiedzkiej przestrzeni, uporządkowanie terenów wspólnych czy instalacja małej architektury, która wykorzystacie do integracji, nauki lub zabawy – możliwości jest wiele, a wybór pomysłu zależy od Waszych wspólnych potrzeb.

 

Jak złożyć swoją propozycję do WBO 2024?

 

Lider lub liderka składają projekt w uzupełnionym formularzu dostępnym na wroclaw.pl/wbo, mogą to zrobić papierowo lub elektronicznie. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej 2 osób popierających projekt, wśród nich może być również podpis pomysłodawców (lidera/liderki).

Jeśli macie pomysł na projekt WBO, który chcecie skonsultować z naszym zespołem lub potrzebujecie wsparcia przy złożeniu swojego projektu, skontaktujcie się z nami drogą mailową na adres: placgrunwaldzki@ladnehistorie.pl.

 

Kluczowe zasady WBO:

 

Łączny budżet WBO w 2024 roku to 33 mln złotych, z czego 21 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 12 mln zł – projektów osiedlowych. Czym różnią się te dwa typy realizacji? Projekt osiedlowy to projekt, którego oddziaływanie obejmuje jedno osiedle (czyli skorzystają z niego osoby mieszkające, pracujące i/lub uczące się na terenie wybranego osiedla). Maksymalna wartość takiego projektu to 1 mln zł za całość zrealizowanych działań – w tym m.in. opracowanie projektu czy prace inwestycyjne. Projekt ponadosiedlowy z kolei to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla – oznacza to, że z jego efektów korzystać będą osoby z różnych części Wrocławia. W tym przypadku maksymalna wartość projektu to 3 mln zł.

 

Każda z osób zamieszkałych na terenie Wrocławia może zgłosić swój projekt (lub kilka projektów), a do zgłoszenia swojej propozycji nie jest potrzebny meldunek. Osoba, która taki projekt składa staje się jego liderem lub liderką – będzie więc odpowiadać za kontakt z Urzędem Miasta Wrocławia, zbierać głosy, a w przypadku wygranej wspierać proces realizacji.

 

Jednym z kryteriów oceny złożonych przez Was propozycji jest zgodność projektu z zasadami uniwersalnego projektowania. Uniwersalne projektowanie oznacza, że inwestycje  WBO będą projektowanie w taki sposób, by były one użyteczne i dostępne dla jak największej liczby mieszkańców, także osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Takie projekty nie mogą zakładać ograniczenia lub zamknięcia terenu/infrastruktury dla wybranej grupy osób, zastosowania rozwiązań, które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z efektów osobom o innych, niż Wasze potrzebach. Opisując swoje pomysły, pamiętajcie więc o tym, by Wasze propozycje uwzględniały realne potrzeby jak najszerszej grupy mieszkanek i mieszkańców Wrocławia.

Kolorowa, pozioma fotografia: na chodniku pod drzewem zebrała się grupka młodych ludzi. Młody mężczyzna siedzi przy stoliku, na którym ustawiony jest laptop, wskazuje na jego ekran i coś tłumaczy, reszta w skupieniu słucha i obserwuje. Trwają prace nad kampanią do WBO.

zdjęcie: Anna Pazdej

 

Kalendarium WBO 2024:

 

 • składanie projektów: 15.01 – 19.02.2024;
 • pierwszy etap oceny projektów: 20.02 – 31.05.2024;
 • publikacja wyników pierwszej oceny projektów: 03.06.2024;
 • konsultacje projektów: 03.06 – 01.07.2024;
 • drugi etap oceny projektów: 02.07 – 21.08.2024;
 • publikacja wyników drugiej oceny projektów: 22.08.2024;
 • możliwość składania odwołań: 22.08 – 29.08.2024;
 • publikacja listy projektów ocenionych pozytywnie po odwołaniach: niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań;
 • publikacja ostatecznej listy projektów pod głosowanie: po upływie czwartego dnia od publikacji listy projektów ocenionych pozytywnie po odwołaniach;
 • głosowanie na projekty WBO 2024: 27.09 – 14.10.2024.

 

Ile głosów potrzebujemy, aby wygrać?

 

Każdy z oddanych jesienią głosów jest bardzo ważny – w 2023 roku wybrano 10 projektów osiedlowych i 7 ponadosiedlowych. Aby wygrać, trzeba było zebrać 2555 głosów dla projektu osiedlowego i 3184 głosy dla ponadosiedlowego. Z uwagi na dużą ilość niezbędnych głosów kluczowe dla wygranej są osiedlowe i ponadosiedlowe sojusze – większą szansę na wygraną mają propozycje, wokół których zbuduje się społeczność całego lub kilku osiedli i które będą stanowić odpowiedzi na konkretne potrzeby mieszkanek i mieszkańców.

 

Jakie były wyniki głosowania w zeszłym roku na Grunwaldzie?

 

W 2023 roku zachęcaliśmy Was do głosowania na dwa projekty: nr 200 (osiedlowy) i nr 204 (ponadosiedlowy). Zdobyły one odpowiednio 1035 (projekt nr 200) i 825 (projekt nr 204) głosów, co okazało się zbyt małą ilością, aby zostały one skierowane do realizacji. Praca wokół WBO jest długofalowym procesem, który jako Centrum Aktywności Lokalnej rozpoczęliśmy stosunkowo niedawno i cieszą nas widoczny z roku na rok wzrost ilości osób głosujących na projekty zaplanowane lokalnie na Placu Grunwaldzki.

 

Kolorowa, pozioma fotografia: pod namiotem, rozstawionym na łące stoi mężczyzna i kobieta. Mężczyzna wskazuje palcem na plakat kampanii WBO, na którym rozrysowane są planowane elementy przestrzeni. Kobieta obserwuje go z boku.

zdjęcie: Anna Pazdej

 

Czego dotyczyły projekty z edycji 2023?

 

Projekt nr 200: Odnowa na Miłej i Ładnej

 

Projekt nr 200 zakładał konkretne czynności, które mają pomóc osobom korzystającym ze  skrzyżowania ulic Benedyktyńskiej, Górnickiego, Miłej, Ładnej i Grunwaldzkiej. W ramach inwestycji – na tym etapie – zaplanowaliśmy wykonanie najważniejszych prac związanych z poprawą jakości infrastruktury:

 

 • naprawę chodników i wyniesienie przejść dla pieszych;
 • uwzględnienie udogodnień dla osób niewidomych lub niedowidzących;
 • montaż stojaków na rowery – usuniętych na skutek rozpoczęcia budowy apartamentowca zlokalizowanego na tym skrzyżowaniu – i koszy na śmieci;
 • stworzenie ławki sąsiedzkiej i uporządkowanie pasma zieleni przy ulicy Ładnej.

 

Projekt nr 204: Odnowa na Pasteura

 

W zeszłorocznej edycji zachęcaliśmy Was do zagłosowania na projekt zlokalizowany na wybrzeżu Ludwika Pasteura, to jest pomiędzy mostami Zwierzynieckim i Szczytnickim. Lokalna społeczność tamtej części osiedla od dłuższego czasu wskazuje na konieczność remontu tego odcinka terenów nad Starą Odrą – my postanowiliśmy wzmocnić ich głos i poprosić Was o pomoc w zebraniu odpowiedniej ilości głosów.

 

W ramach projektu nr 204 zaproponowaliśmy kilka prostych rozwiązań, które pozwolą polepszyć stan lokalnej infrastruktury:

 

 • remont ciągu pieszego pomiędzy mostami Zwierzynieckim i Szczytnickim;
 • wymiana lub konserwacja balustrady na całym w/w odcinku;
 • montaż stojaków na rowery, koszy na śmieci i brakujących ławek;