Wroć
Dalej

Z dumą pragniemy ogłosić, że wzięliśmy udział w konkursie dotacyjnym „WOW w NGO”, zorganizowanym przez Narodowy Instytut Wolności i udało nam się! Zdobyliśmy wsparcie, finansowe i poza finansowe, które teraz pozwoli nam na zatrudnienie w pełnym wymiarze koordynatora wolontariatu — czyli w naszej Fundacji będzie osoba, która w 100% będzie w stanie poświęcić swoją uwagę na wolontariacie.

 

Młody, uśmiechnięty mężczyzna prowadzi szutrową drogą wózek turystyczny, w którym siedzi mały chłopiec podnoszący zaciśniętą pięść w powietrze, w geście siły. Ma otwartą buzię, krzyczy z przejęciem.

fot. Bartek Barczyk

 

Wolontariat jest fundamentem naszej misji społecznej i wizerunku organizacji, co stanowi kluczowy filar naszych działań. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej oraz osób z różnych pokoleń budujemy wspólnotę oddanych, empatycznych i aktywnych jednostek. Nasza Fundacja od samego początku wierzyła, że to właśnie silne więzi międzyludzkie i współpraca pozwalają na osiąganie trwałych i pozytywnych zmian w społecznościach.

 

Niezwykle cenimy związane z nami osoby wolontariackie i teraz, właśnie dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności, będziemy mogli poświęcić im należyty czas i uwagę! 

 


 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.