Wroć
Dalej

Już 8 czerwca 2022 zainaugurujemy pracę ogólnopolskiej sieci, skupiającej osoby i podmioty działające w obszarze turystyki dla osób z niepełnosprawnościami oraz podmioty świadczące opiekę wytchnieniową, zainteresowane włączaniem aktywnych form wypoczynku do swojej oferty.

 

projekt graficzny: Marcin Rosiński

W jakim celu powstaje sieć?

Powołując sieć łączącą osoby i podmioty zajmujące się turystyką osób z niepełnosprawnościami oraz te odpowiadające za wdrażanie różnych form opieki wytchnieniowej, chcemy zainicjować ogólnopolską dyskusję i zwrócić uwagę, iż możliwe jest postrzeganie obu tych usług jako jednego, uniwersalnego produktu. Sieć ma służyć wzmocnieniu osób i podmiotów działających w tych obszarach poprzez wymianę doświadczeń, inicjowanie współpracy i aktywny dialog wewnątrz i na zewnątrz sieci. Zapraszamy do rzecznictwa w tych obszarach i kwestiach, które wspólnie uznamy za kluczowe dla rozwijania w Polsce aktywnych form opieki wytchnieniowej.

 

Na czym będzie polegało uczestnictwo w sieci?

Uczestnictwo w pracy sieci ma dobrowolny, bezpłatny charakter. Spotkania sieci będą się odbywały regularnie, raz na dwa miesiące. Będą one miały zamiennie formułę stacjonarną lub online. Podczas spotkań, oprócz wymiany dobrych praktyk, będziemy dyskutować nad możliwościami współpracy, omawiać ważne z naszego punktu widzenia tematy. Co roku będą również organizowane wizyty studyjne, w ramach których odwiedzimy miejsca, w których są realizowane ciekawe inicjatywy związane z turystyką osób z niepełnosprawnościami. We wrześniu odbędzie się spotkanie mapujące, które pozwoli lepiej określić wzajemne oczekiwania i potrzeby osób i podmiotów, które przyłączą się do sieci.

 

W jaki sposób można dołączyć do sieci?

Inauguracyjne spotkanie odbędzie się w formie online – za pośrednictwem platformy Zoom – w dniu 8 czerwca 2022 roku w godzinach 12:00 – 13:30

 

Wszelkich informacji o wydarzeniu udziela: koordynatorka projektu Sylwia Świerczyńska

 

Zapraszamy do współpracy!

Operatorem sieci jest Fundacja Ładne Historie, realizator programu z zakresu turystyki górskiej osób z niepełnosprawnościami „Łączą nas góry”.

Działanie jest częścią projektu „(Po)łączą nas góry – razem rozwijamy turystykę społeczną”, realizowanego w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

facebook.com/LaczaNasGory
instagram.com/LaczaNasGory/

Logotyp Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny