Wroć
Dalej

15 grudnia zakończyliśmy zajęcia w ramach Otwartej Pracowni Międzykulturowej realizowane ze środków Gminy Świdnica. Bardzo miło nam poinformować, że do końca tego roku będą one kontynuowane w ramach programu „Razem Możemy Więcej”.

 

Grupa dzieci rysuje kredkami po długim brystolu, rozłożonym na podłodze.
fot. Anastazja Konnyk

Przez całą jesień trzy razy w tygodniu spotykaliśmy się z dziećmi, które goszczą na ul. Folwarcznej w Świdnicy. Za nami wiele ciekawych aktywności i zajęć rozwijających wyobraźnię.

 

W naszej przestrzeni dzieci uczą się:

  • integracji;

  • uważności;

  • współpracy;

  • wyrażania emocji;

  • wdzięczności;

  • przyjaźni;

  • wolności;

  • zaufania;

  • kreatywności.

  

Organizatorem projektu jest Fundacja Ładne Historie.
Projekt był realizowany ze środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miasta Świdnica przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.

/

Projekt „Integracja cudzoziemców z Ukrainy na terenie Dolnego Śląska” dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.