Wroć
Dalej

Українська версія далі в тексті.

 

Mamy wspaniałą wiadomość! Jako jedna z 10 organizacji z całej Polski będziemy realizować w Świdnicy projekt w ramach programu Nowe relacje!

 

fot. Marcin Szczygieł

Międzykulturowy Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpocznie swoją działalność już w listopadzie, zapraszając do współdziałania, odkrywania miasta i poznawania siebie nawzajem. W ramach trzech kolejnych etapów planujemy:

 

  • spotkania,
  • warsztaty,
  • spacery
  • oraz działania twórcze, w które zaangażujemy osoby uchodźcze z Ukrainy, środowisko migranckie z innych krajów, słuchaczy i słuchaczki Świdnickiego UTW, młodzież szkolną i lokalne instytucje i organizacje pozarządowe.

 

fot. Kalina Żaczek, Pstrykam i zmykam

Udział w Programie oznacza również cenne wsparcie mentoringowe i tutorskie. Od początku eskalacji wojny w Ukrainie widzimy swoją rolę w animowaniu procesu przyjmowania osób, które schroniły się tu czasowo lub na stałe. Nie angażowaliśmy się w doraźne działania pomocowe, nastawiając się na bycie drugą „falą” pomocy, obejmującą długofalowo edukację, integrację i włączenie społeczne. Mamy poczucie, że zrobiliśmy dużo, ale też — że moglibyśmy znacznie więcej, mając wsparcie merytoryczne i kompetencyjne. Teraz kiedy planujemy dalsze kroki, tego rodzaju wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Jesteśmy przekonani_e, że udział w Programie wzmocni nasz zespół i pozwoli nam bardziej świadomie i celowo pracować na rzecz osób uchodźczych w naszym otoczeniu.

 

Więcej szczegółów wkrótce!

 


 

Organizatorem projektu jest Fundacja Ładne Historie.
Projekt jest finansowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu Nowe Relacje — programu grantowego i rozwojowego wspierającego działania na rzecz włączania i integracji międzypokoleniowej osób z Ukrainy z doświadczeniem uchodźczym.