Wroć
Dalej

[ Українська нижче ]

 

Przestrzeń na osiedlu przy ulicy Nauczycielskiej 8/4 to w kontekście wojny w Ukrainie ważna i potrzebna na osiedlu inicjatywa. Działania prowadzone przez podmioty zrzeszone w partnerstwie lokalnym „Nasz Grunwald” pozwalają stawiać pierwsze kroki w bezpiecznych warunkach osobom, które schroniły się w naszym mieście przed wojną. Udostępniona przez firmę Pathway przestrzeń biurowa służy wielu osobom i grupom – m.in. jako coworking, od którego zaczęliśmy funkcjonowanie tego miejsca, a od dłuższego czasu dzieje się tam znacznie więcej.

 

Odbywają się zajęcia i spotkania związane z usługami takimi jak: wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, lekcje języka polskiego i zajęcia arteterapii. Co istotne, w organizację tego miejsca włączyli się aktywnie wolontariusze – w większości są to również osoby z Ukrainy. W ten sposób zawiązuje się tutaj społeczność, co od samego początku było jednym z celów działalności Nauczycielskiej 8/4. Bezpłatne udostępnienie lokalu przez Pathway – firmę z branży IT to dla społeczności ukraińskiej wielka korzyść i nieoceniona pomoc.

 

ukranina tlo fb

 

 

Nasza oferta jest w całości bezpłatna, ale obowiązuje rejestracja przez formularz: https://bit.ly/Nauczycielska8_4COWORK. W jego opisie znajduje się pełna dwujęzyczna informacja o prowadzonych działaniach wraz z telefonem do nas +48 573 815 456 oraz mailem nauczycielska8.4@gmail.com. Można kontaktować się z nami w języku polskim, ukraińskim lub angielskim.

 

Informacje na temat aktualnej oferty Nauczycielskiej 8/4 znajdziecie także w tym newsie: https://placgrunwaldzki.com/nauczycielska-8-4-przestrzen-do-pracy-i-nauki-doradztwa-zawodowego-i-wsparcia-psychologicznego-dla-osob-z-ukrainy.

 

Podmioty zrzeszone w partnerstwie „Nasz Grunwald” aktywnie włączają się w budowanie programu Nauczycielskiej 8/4 – m.in. otwierając swoje miejsca i oferując je jako cowork. W ten sposób razem umacniamy osiedlową sieć współpracę i zapewniliśmy beneficjentkom i beneficjentom naszej inicjatywy dodatkowe wsparcie. Za codzienną ofertę przestrzeni oraz jej prowadzenie i kontakt z zainteresowanym korzystaniem z niej osobami opowiadają Fundacja Ładne Historie, Fundacja Fabryka Sensu oraz Soroptimist International Club Vratislavia.

 

Głównymi odbiorcami miejsca są młode kobiety i kobiety z dziećmi. Dzieci od samego początku mogły korzystać z kreatywnych zajęć w świetlicy w Centrum Aktywności Lokalnej oraz zajęć w Odra Centrum. Zakwas Studio zorganizował cykl zajęć ceramicznych, a filia nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu zajęcia muzyczno-integracyjne dla najmłodszych i ich matek. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zaoferował konsultacje z pracownikiem terenowym, a Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju informowała nas na bieżąco, jak przebiega adaptacja nowych uczniów w ich placówce. Dodatkowo każda osoba prywatna może przyjść do nas ze swoim pomysłem i zorganizować spotkanie według swoich potrzeb na Nauczycielskiej 8/4. Od wiosny tego roku część wydarzeń organizowanych przez nas na osiedlu jest też tłumaczona na ukraiński, a nasz zespół powiększył się o dwie osoby, które na co dzień wspierają swoją obecnością podczas wydarzeń adresowanych do społeczności ukraińskiej. Język przestaje być utrudnieniem w komunikacji, co pozwala włączyć grupę odbiorców i odbiorczyń naszych działań o nowe, ukraińskojęzyczne osoby. Nie celujemy w zasięgi, lecz w otwartość na poznawanie drugiego człowieka i to pozostaje niezmiennie naszą wartością.

 

Formowanie się nowych znajomości z kolejnymi osobami z Ukrainy to proces, który chcemy kontynuować. Wzmacnianie relacji, wzajemne rozumienie potrzeb, poznawanie swoich podobieństw, rozpoznawanie i rozumienie różnic – to elementy tego procesu.

 

Przestrzeń z miesiąca na miesiąc cieszy się coraz większym zainteresowaniem i staje się centrum spotkań. Otrzymujemy nowe zapytania o możliwości skorzystania z przestrzeni do działań doradczych: prawnych, psychologicznych, coworkingowych, edukacyjnych, informacyjnych, integracyjnych, a nawet artystycznych. To dla nas ogromna radość, że możemy być przydatni i wzmacniać oddolnie procesy adaptacyjne dla nowych mieszkańców Wrocławia oraz uczyć się dobrej koegzystencji w nowych warunkach społecznych.

 

img 3423

 

 


підсумок перших місяців діяльності у просторі Nauczycielska 8.4 – місця для роботи та навчання, профорієнтації та психологічної підтримки людей з України

 

Простір на вулиці Nauczycielska 8/4 є в контексті війни в Україні важливою і необхідною для району ініціативою. Заходи, що проводяться організаціями, які входять в місцеве партнерство „Nasz Grunwald”, дозволяють зробити перші кроки в безпечних умовах тим людям, котрі приїхали до Вроцлава через війну в Україні. Наданий компанією Pathway офісний простір служить багатьом людям і групам – наприклад, як коворкінг з якого ми й почали роботу цього місця, але зараз там відбувається набагато більше, адже ми постійно розвиваємося.

 

Ми проводимо заняття та зустрічі, пов’язані з такими послугами, як психологічна підтримка, професійні консультації, уроки польської мови та заняття з арттерапії для дітей та підлітків. Важливо відзначити, що в роботу нашої організації цього місця активно включилися волонтери – в основному це також люди з України, а безкоштовне надання приміщення IT-компанією Pathway є для української спільноти величезною і неоціненною допомогою. Таким чином, тут формується спільнота, що з самого початку було однією з цілей ініціативи Nauczycielska 8/4.

 

img 3423a

 

 

Наша пропозиція повністю безкоштовна, але для того, щоб скористатися нашими послугами, потрібно заповнити цю форму: https://bit.ly/Nauczycielska8_4COWORK – у її описі є повна інформація про нашу діяльність та пропозиції в рамках Nauczycielska 8.4. Також Ви можете сконтактуватися з нами українською, польською чи англійською мовами за допомогою телефону (+48 573 815 456) та електронної пошти nauczycielska8.4@gmail.com.

 

Інформацію про поточну пропозицію Nauczycielska 8/4 Ви також знайдете тут: https://placgrunwaldzki.com/nauczycielska-8-4-przestrzen-do-pracy-i-nauki-doradztwa-zawodowego-i-wsparcia-psychologicznego-dla-osob-z-ukrainy.

 

Афілійовані особи в партнерстві „Nasz Grunwald” беруть активну участь у створенні програми Nauczycielska 8/4 – вони відкривають свої місця, пропонуючи їх як коворкінг. Таким чином, ми разом зміцнюємо нашу співпрацю і надаємо бенефіціарам цієї ініціативи додаткову підтримку. Операторами простору є фундація Ładne Historie, фундація Fabryka Sensu та Soroptimist International Club Vratislavia.

 

Основними нашими клієнтками є молоді жінки та жінки з дітьми. Діти з самого початку могли насолоджуватися творчими заняттями в Центрі Локальної Активності та Odra Centrum. Студія Zakwas організувала цикл керамічних майстер-класів, а філія № 29 Міської Публічної Бібліотеки у Вроцлаві – музично-інтеграційні заняття для дітей та їхніх матерів. Міський Центр Соціальної Допомоги у Вроцлаві також запропонував консультації з дільничим працівником, а Початкова школа № 84 ім. Ruchu Obrońców Pokoju інформувала нас про те, як проходить адаптація нових учнів у їхньому закладі. Крім того, кожна приватна особа може прийти до нас зі своєю ідеєю та організувати зустріч відповідно до своїх потреб на Nauczycielskiej 8/4. З весни цього року, частина заходів, організованих нами, також перекладено українською, а в нашому колективі з’явилося дві нові українськомовні особи, котрі кожного дня підтримують своєю присутністю під час заходів, адресованих українській громаді. Саме тому мова перестає бути перешкодою в спілкуванні, що дозволяє залучити до нашої діяльності нових, українськомовних людей. Ми націлені не на кількість, а на відкритість до пізнання іншої людини, і це залишається нашою незмінною цінністю.

 

Формування нових знайомств з людьми з України – це процес, який ми хочемо продовжити. Зміцнення відносин, взаєморозуміння потреб, вивчення їх подібностей, визнання і розуміння відмінностей – ось елементи цього процесу.

 

Простір з місяця в місяць користується все більшим інтересом і стає центром зустрічей. Ми отримуємо нові запити про можливості використання простору для консультаційної діяльності: юридичної, психологічної, коворкінгової, освітньої, інформаційної, інклюзивної та навіть мистецької. Нас неймовірно тішить те, що ми можемо бути корисними й зміцнювати адаптивні процеси для нових жителів і жительок Вроцлава та вчитися хорошому співіснуванню в нових соціальних умовах.

 

img 3423c

 

 

Nauczycielska 8/4 to przestrzeń zainicjowana przez partnerstwo lokalne „Nasz Grunwald” dzięki uprzejmości NavAlgo – firmy z branży IT, która udostępnia swoją przestrzeń biurową dla naszych nowych sąsiadów i sąsiadek z Ukrainy oraz Fundacji Ładne Historie, Fundacji Fabryka Sensu oraz Soroptimist International Club Vratislavia.