Wroć
Dalej

Międzykulturowy Uniwersytet Trzeciego Wieku to projekt, który powstał w Świdnicy w ramach programu Nowe relacje. Spotykaliśmy się w każdy piątek w Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Świdnicy w godzinach 11:00- 13:00 w MIĘDZYKULTUROWEJ KAWIARENCE.

 

Kawiarenka była miejscem, gdzie przez kilka miesięcy przy kawie i słodkim poczęstunku poznawaliśmy_łysmy siebie nawzajem, współdziałaliśmy_łyśmy i planowaliśmy_łyśmy kolejne etapy projektu.

 

Elegancko ubrana starsza pani gra na pianinie. W tle grupa seniorów i seniorek.
fot. Kalina Żaczek, Pstrykam i zmykam

A było tego sporo:

 

  • warsztaty artystyczne, ruchowe & edukacyjne,
  • spacery – te po Świdnicy oraz wycieczki poza miastem,
  • udział w koncertach i wydarzeniach kulturalnych,
  • działania twórcze, w które zaangażowaliśmy_łyśmy osoby uchodźcze z Ukrainy, środowisko migranckie z innych krajów, słuchaczy i słuchaczki Świdnickiego UTW i lokalne instytucje oraz organizacje pozarządowe.

 

Podczas regularnych warsztatów udało nam się również stworzyć subiektywną mapę Świdnicy! Mapa jest dostępna do pobrania tutaj: POBIERZ MAPĘ (4,46 MB, PDF)

 

 

O pierwszym warsztacie wydobywczym rozpoczynającym naszą pracę opowiedziała  prowadząca i opiekująca się całym procesem Ola Panak:

„Proces tworzenia mapy Świdnicy rozpoczęliśmy_łyśmy od »mapy myśli« oraz otworzenia drzwi do wyobraźni uczestników i uczestniczek projektu. W dzieciństwie nie raz korzystaliśmy_łyśmy przecież z wymyślonych map skarbów. Zaprosiłam seniorów i seniorki do swobodnej zabawy w skojarzenia i odszukiwania wspomnień na temat miasta — jak je czują, widzą, słyszą, jakimi chodzą ścieżkami i jak spędzają tu swój czas. Dzięki temu wyszliśmy_łyśmy z szablonowego spojrzenia na mapę jako zbioru najpopularniejszych miejsc w mieście i zaczęliśmy tworzyć NASZĄ mapę”.

 

Potem było już tylko pięknie! Powstawały rysunki, kolaże, wiersze… Były łzy wzruszenia i szczęścia. 31 maja  odbył się wernisaż prezentujący subiektywną mapę Świdnicy. To było prawdziwe święto! Był to wspaniały, twórczy proces pełen serdeczności, wzajemnego poznawania zarówno siebie nawzajem jak i naszego pięknego miasta, wzruszeń, zadumy oraz śmiechu. I taki też był wernisaż. Tak, to było nasze święto! Pełne znajomych twarzy, ciepłych słów, rąk chętnych do pomocy, wzruszeń…

 

fot. Jacek Rękas

Nie zabrakło części artystycznej oraz pysznego poczęstunku i satysfakcji, że mamy na mapie Świdnicy miejsce, w którym dobrze się ze sobą czujemy międzykulturowo oraz międzypokoleniowo. Miejsce, w którym zawsze ktoś życzliwy czeka z filiżanką ciepłej kawy oraz dobrym słowem. Miejsce, w którym jest bezpiecznie. Miejsce, w którym realizujemy się twórczo oraz kulturowo, a pomysłów na spędzanie wspólnie czasu nam nie brakuje.

Jesteśmy szczęśliwi, że przy projekcie mogliśmy liczyć na tak wspaniałego partnera, jakim jest Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Są to osoby, które swoim zapałem, pogodą ducha i licznymi pomysłami motywują do działania podwójnie.

 

Od początku eskalacji wojny w Ukrainie widzimy swoją rolę w animowaniu procesu przyjmowania osób, które schroniły się tu czasowo lub na stałe. Nie angażowaliśmy się w doraźne działania pomocowe, nastawiając się na bycie drugą „falą” pomocy, obejmującą długofalowo edukację, integrację i włączenie społeczne. Mamy poczucie, że zrobiliśmy dużo, ale też — że moglibyśmy znacznie więcej, mając wsparcie merytoryczne i kompetencyjne. Jesteśmy przekonani_e, że udział w Programie wzmocnił nasz zespół i pozwolił nam bardziej świadomie i celowo pracować na rzecz osób uchodźczych w naszym otoczeniu.

 

Serdecznie dziękujemy Towarzystwu Inicjatyw Twórczych “ę” za wiarę w to, że możemy być pionierami takich działań w naszym mieście. Ogromne podziękowania również dla wszystkich naszych partnerów, dzięki którym ten projekt mógł być taki ciekawy i różnorodny.

 

fot. Anastazja Konnyk


Realizatorem programu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Program finansowany jest przez HelpAge International ze środków Fundacji Conrada N. Hiltona. Partnerem programu jest Polskie Forum Migracyjne.