Wroć
Dalej

Z wielką radością chcemy podzielić się z Wami, że zakończyliśmy całoroczny cykl warsztatów dotyczących praw dziecka w 21. szkołach podstawowych na terenie gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wrocławskiej!

 

zdjęcie: Marta Sobala

 

Otwarta Pracownia Edukacyjna to program realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Aglomeracji Wrocławskiej, w ramach którego przeprowadziliśmy warsztaty na podstawie autorskich materiałów edukacyjnych opracowanych specjalnie w ramach tego działania.

 

Od marca mieliśmy okazję przeprowadzić 72 warsztaty o prawach dziecka z młodzieżą z klas V, VI, VII i VIII. Wspólnie przyglądaliśmy się zagadnieniom takim jak: prawo do szacunku i godności osobistej, prawo do wypowiedzi i wyrażania własnego zdania, prawo do życia bez przemocy, do poczucia bezpieczeństwa i nietykalności osobistej oraz prawo do wyrażania emocji. Spotkaniom towarzyszyły rozmowy, a nierzadko również żywe dyskusje i debaty! Tworzyliśmy plastycznie, ponieważ czasem łatwiej przecież wyrazić się poprzez działania manualne!

Praca w kilku czy kilkunastoosobowych grupach sprawiała, że uczestnicy i uczestniczki zajęć czuli_ły się komfortowo i pozwalało to każdej_mu na wyrażenie swojego zdania na dany temat. Dzięki temu warsztaty nie tylko dostarczały wiedzy teoretycznej, ale również skupiały się na praktycznych aspektach związanych z przestrzeganiem praw dziecka.

 

zdjęcie: Marta Sobala

 

Niezwykle istotnym aspektem projektu była współpraca z doświadczonymi i zaangażowanymi edukatorami oraz edukatorkami. To dzięki nim podczas warsztatów panowała atmosfera otwartości i zrozumienia.

 

Kolejnym kluczowym elementem projektu była współpraca z uczniami. Ich aktywność i zaangażowanie w trakcie zajęć potwierdziły, że tego typu inicjatywy są potrzebne i mają realny wpływ na rozwój świadomości społecznej. Uczniowie nie tylko zdobywali nowe informacje, ale także aktywnie uczestniczyli w dyskusjach, co przyczyniło się do budowania ich umiejętności społecznych i krytycznego myślenia.

 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Aglomeracji Wrocławskiej za wsparcie i możliwość realizacji tego ważnego projektu. Udział w projekcie pozwolił nam dotrzeć do większej liczby dzieci i młodzieży, przyczyniając się do budowania świadomości na temat praw dziecka.

 

zdjęcie: Marta Sobala

 

Za wszystkie doświadczenia, rozmowy i twórcze działania w ramach projektu chcielibyśmy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim zaangażowanym, zarówno zespołowi edukatorskiemu, uczniom i uczennicom, kadrze nauczycielskiej oraz osobom odpowiedzialnym za opracowanie koncepcji i materiałów warsztatowych, czyli Magdalenie Kreis i Natalii Romaszkan do dizajnu, graficzce Sabinie Sokół oraz Hannie Achremowicz i Agnieszce Kozak za konsultacje merytoryczne. To wszystko udało się dzięki Waszemu zaangażowaniu! Dziękujemy!

 


 

Projekt został przygotowany przez Fundację Ładne Historie na zaproszenie Stowarzyszenia Gmin Aglomeracji Wrocławskiej.