Wroć
Dalej

Drodzy rodzice i dzieci! Od zeszłego roku zrealizowaliśmy ponad 2000 godzin bezpłatnych zajęć dla uczniów i uczennic uczęszczających do szkół podstawowych. Dzieci i młodzież mogą korzystać z pomocy z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język angielski, język niemiecki i język polski.

 

Oferujemy korepetycje stacjonarne oraz online. Zajęcia mają charakter indywidualny, ale również grupowy tak jak w przypadku zajęć z języka polskiego dla dzieci pochodzenia ukraińskiego, które odbywają się w małych grupach.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty bezpłatnych zajęć dla uczniów pochodzących z Ukrainy do końca czerwca.

 

Grupa nastoletnich dzieciaków siedzi w klasie. Większość z nich się zgłasza. Trwają warsztaty.
fot. Marta Sobala

Zapisy

 

Obowiązuje rejestracja za pośrednictwem formularza online: https://forms.gle/o8voDMEnezdzpxuD9 Po wypełnieniu formularza dostaną Państwo maila z informacją o dostępnych terminach korepetycji.

 


 

Projekt „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).