Wroć
Dalej

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu wydarzeń związanych z profilaktyką i wsparciem lokalnej społeczności. Kwietniowe wydarzenie dedykujemy jednej z ważniejszych instytucji w mieście – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

 

Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia 2024 o godzinie 12:00 w Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA.  W ramach tego wydarzenia gościć będziemy reprezentantki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Panią Katarzynę Janas, kierowniczkę Działu Wsparcia Rodziny, która przedstawi szeroką gamę działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz Kamilę Sołtys, pracowniczkę Działu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

 

Na spotkanie nie prowadzimy zapisów, udział w nim jest bezpłatny, wystarczy przyjść!

 

Kolorowa fotografia: wąską alejką spacerują roześmiane seniorki. Podiwiają porośniętą bujną roślinnością ścianę, która mijają.

zdjęcie: Anna Pazdej

 

MOPS to instytucja, której rola w życiu społecznym osiedla jest niezwykle ważna. Jej działalność to nie tylko pomoc finansowa czy opiekuńcza, to także szereg działań poza finansowych, o których warto pamiętać – zwłaszcza jeśli ktoś z nas lub naszych bliskich potrzebuje wsparcia. Być może w Waszej klatce mieszka ktoś, kto nie zna oferty MOPS lub z różnych powodów z niej nie korzysta, a kwalifikuje się? Warto poznać zakres działań tej instytucji, bo nawet jeśli o tym nie wiecie, to możecie skorzystać z wielu różnych możliwości pomocy. Każde z nas może być wspaniałym wsparciem dla osób w swoim otoczeniu, które mogą potrzebować pomocy, ale nie korzystają z usług MOPS lub nie znają możliwości, jakie oferuje ta instytucja.

 

Pani Katarzyna Janas podzieli się informacjami na temat poszukiwania wolontariuszy oraz obszarów, w jakich realizujemy wolontariat, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w akcjach na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów. Omówi również procedury związane z wolontariatem w MOPS oraz projekt „Koperta życia”, który stanowi niezbędny element wyposażenia seniorek i seniorów, adresowany szczególnie do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych.

 

Do dyskusji dołączy również pani Kamila Sołtys, pracowniczka Działu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, która opowie o działalności Działu oraz podzieli się wiedzą na temat przemocy domowej, reakcji na nią oraz dostępnych źródeł pomocy.

 

Jeśli czas pozwoli, omówimy także formy i zasady przyznawania pomocy finansowej. To wyjątkowe spotkanie to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy oraz nawiązania współpracy na rzecz dobra społeczności lokalnej.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym ważnym wydarzeniu!

 


 

Projekt Centrum Aktywności Lokalnej na Placu Grunwaldzkim dofinansowany jest ze środków Gminy Wrocław.