Wroć
Dalej

W związku z dynamicznym rozwojem prowadzonego przez Fundację Ładne Historie programu „Łączą nas góry” do naszego zespołu poszukujemy osoby koordynującej działania w ramach projektu „(Po)łączą nas góry – razem rozwijamy turystykę społeczną”.

 

„(Po)łączą nas góry” to kolejny krok w naszych działaniach na rzecz dostępności turystyki górskiej dla osób z niepełnosprawnościami, co istotne – rozpatrywanej jednocześnie w kontekście wdrażania nowych form opieki wytchnieniowej, do czego chcemy przekonywać osoby odpowiadające za te wdrożenia na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, ale też samych zainteresowanych, czyli osoby z niepełnosprawnościami i osoby z ich najbliższego otoczenia. Projekt uzupełniają działania sieciujące podmioty związane z turystyką społeczną i opieką wytchnieniową z całej Polski. Powstanie także strona internetowa, dzięki której opracowane w ramach projektu trasy górskie wraz z dokumentacją zdjęciową i wskazówkami będą łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych, które samodzielnie chcą korzystać z turystyki górskiej.

 

Grupa ludzi w różnym idzie przez las. Mężczyzna idący przodem pcha wózek, w którym siedzi młody chłopak.
fot. Bartek Barczyk

Zakres obowiązków osoby koordynującej projekt „(Po)łączą nas góry – razem rozwijamy turystykę społeczną”:

 

 • koordynacja działań związanych z organizacją spotkań i wizyt studyjnych Ogólnopolskiej Sieci Turystyki Wytchnieniowej;
 • bieżąca komunikacja z partnerami projektu;
 • koordynacja programu szkoleniowego i mentoringowego;
 • nadzorowanie pracy zespołu technicznego pracującego nad stroną internetową;
 • monitoring postępów realizacji projektu, współpraca ze specjalistą do spraw ewaluacji, a także przygotowanie sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu;
 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za promocję i komunikację w zakresie przygotowywania treści dotyczących projektu.

 

Co oferujemy?

 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B w wymiarze ¾ etatu w okresie luty-listopad 2023;
 • wynagrodzenie w kwocie ok. 3900 złotych brutto;
 • samodzielne stanowisko pracy we Wrocławiu lub Świdnicy;
 • praca w zgranym, kompetentnym zespole;
 • możliwość kontynuacji współpracy z Fundacją Ładne Historie po zakończeniu projektu.

 

Szukamy osób, które:

 • posiadają doświadczenie w zakresie koordynacji projektów, mile widziana jest znajomość tematyki związanej z dostępnością i współpracą z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności;
 • posługują się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym;
 • są otwarte na pracę w formie hybrydowej (zdalnie i stacjonarnie, ze względu na ogólnopolski charakter działań praca będzie wymagała mobilności – przede wszystkim we Wrocławiu u Świdnicy);
 • są rzetelne, sumienne i dokładne;
 • posiadają minimum średnie wykształcenie;
 • są biegłe w obsłudze komputera (MS Office oraz pakiet Google to niezbędne minimum);
 • posiadają doświadczenie w działaniach sieciujących, networkingowych oraz rzeczniczych (lub chcą się rozwijać w tym obszarze);

  Mile widziane i przydatne na stanowisku osoby koordynującej projekt „(Po)łączą nas góry” będzie prawo jazdy kategorii B.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie zgłoszeń – na które składają się Curriculum vitae oraz list motywacyjny w formacie pdf – drogą mailową na adres fundacja@ladnehistorie.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27 stycznia 2023 roku włącznie. Rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi przez nas osobami odbędą się w terminach ustalonych indywidualnie (w dniach 28 stycznia – 1 lutego).

 


 

Wzięcie udziału w niniejszej rekrutacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata/kandydatki przez Fundację Ładne Historie – na potrzeby realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).