Wroć
Dalej

[Далі йде українська версія]

 

W związku z dynamicznym rozwojem prowadzonego przez Fundację Ładne Historie Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA do naszego zespołu poszukujemy osoby do sprzątania przestrzeni, w których realizujemy działania z mieszkankami i mieszkańcami wrocławskiego osiedla Plac Grunwaldzki.

 

CAL Plac Grunwaldzki OD NOWA to miejsce, którego oferta skierowana jest do mieszkanek i mieszkańców osiedla Plac Grunwaldzki we Wrocławiu. Nasze działania adresujemy do osób w różnym wieku – dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów. Centrum jest przestrzenią zawiązywania się i pogłębiania więzi sąsiedzkich, wspierania oddolnych inicjatyw, organizacji wolontariatu i włączania w życie lokalnej społeczności osób i grup z różnych powodów wykluczonych lub mało aktywnych. W nasze działania włączamy także przybyłą do Wrocławia na skutek wojny społeczność ukraińską, dla której prowadzimy dedykowaną przestrzeń na terenie osiedla.

 

fot. Marcin Szczygieł

Usługa sprzątania obejmuje dwie przestrzenie na terenie osiedla Plac Grunwaldzki – lokal Centrum Aktywności Lokalnej o łącznej powierzchni 148,56 m2 oraz lokal dedykowany działaniom adresowanym do społeczności ukraińskiej o łącznej powierzchni 78,21 m2.

 

Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA mieści się na I piętrze budynku zlokalizowanego w podwórzu przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 63a.

 

Nauczycielska 8/4 mieści się na I piętrze kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Nauczycielskiej 8/4.

 

Usługa sprzątania obejmuje sprzątanie obu przestrzeni w godzinach popołudniowych – z uwagi na charakter prowadzonych przez nas działań zależy nam na osobie dysponującej czasem minimum dwa razy w tygodniu (w środy i w wybrany dzień w weekendy). Grafik sprzątania obu przestrzeni będzie ustalany na bieżąco z osobami koordynującymi działania w nich realizowane.

 

Zakres sprzątania w obu przestrzeniach:

 

 • kompleksowe sprzątanie wszystkich wskazanych przez przedstawiciela lub przedstawicielką Fundacji Ładne Historie pomieszczeń (w tym mycie podłóg, parapetów, mebli, sanitariatu, opróżnianie i mycie koszy na śmieci, mycie luster i listew przypodłogowych, mycie drzwi i ścian, ścieranie kurzu i zabrudzeń ze stołów, krzeseł oraz regałów);
 • bieżące monitorowanie zapasu środków czystości oraz niezbędnych sprzętów do zespołu.

 

Oferujemy:

 

 • zatrudnienie w stabilnej organizacji pozarządowej od dnia 1 stycznia 2023 roku na podstawie umowy cywilno-prawnej lub B2B;
 • miesięczne wynagrodzenie w kwocie 50 zł brutto-brutto za godzinę (do 20 godzin przepracowanych w skali miesiąca).

 

Szukamy osób, które:

 

 • są rzetelne, sumienne i dokładne;
 • posługują się językiem polskim w stopniu komunikatywnym.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie zgłoszeń – na które składają się Curriculum vitae oraz list motywacyjny w formacie pdf – drogą mailową na adres fundacja@ladnehistorie.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19 grudnia 2022 roku włącznie. Rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi przez nas osobami odbędą się w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA w dniach 19 grudnia – 23 grudnia 2022 roku. O wynikach rekrutacji poinformujemy drogą mailową do dnia 27 grudnia 2022 roku.

 


 

Wzięcie udziału w niniejszej rekrutacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata/kandydatki przez Fundację Ładne Historie – operatora Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA – na potrzeby realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 


У зв’язку з динамічним розвитком Центру Локальної Активності Plac Grunwaldzki OD NOWA, який організований фундацією Ładne Historie, ми шукаємо людину, яка могла б прибирати простір, в якому ми організовуємо різноманітні активності та ініціативи для вроцлавського мікрорайону Грюнвальдська площа.

 

Plac Grunwaldzki OD NOWA – це місце, пропозиція якого адресована жителям і жителькам мікрорайону Грюнвальдська площа у Вроцлаві. Наша діяльність адресована людям різного віку – дітям і підліткам, дорослим і літнім людям. Центр – це простір для зав’язування і поглиблення сусідських зв’язків, підтримки масових ініціатив, волонтерської діяльності та залучення в життя місцевого товариства окремих осіб і груп, які були виключені чи малоактивні з різних причин. Також в рамках нашого Центру ми пропонуємо різні послуги для осіб з України, котрі прибули до Вроцлава у зв’язку із війною.

 

fot. Jerzy Wypych

Прибирання охоплюватиме два простори на території мікрорайону Грюнвальдська площа – приміщення Центру Локальної Активності загальною площею 148,56 м2 та приміщення, присвячене діяльності, адресованій особам з України загальною площею 78,21 м2.

 

Центр Локальної Активності Plac Grunwaldzki OD NOWA знаходиться на першому поверсі будівлі, розташованої у дворі на вулиці Marii Skłodowskiej-Curie 63a.

 

Простір Nauczycielska 8/4 знаходиться на першому поверсі багатоквартирного будинку, розташованого на вулиці Nauczycielska 8/4.

 

Прибирання охоплюватиме прибирання обох цих приміщень у другій половині дня – через характер організованих нами заходів ми шукаємо людину, що має час як мінімум два рази на тиждень (щосереди та в обраний день у вихідні дні). Графік прибирання обох приміщень буде узгоджуватися на постійній основі з людьми, які координують активності в цих двох приміщеннях.

 

Обсяг прибирання:

 

 • комплексне прибирання всіх приміщень, зазначених представником або представницею фундації (включаючи миття підлог, підвіконь, меблів, вбиралень, очищення і миття сміттєвих баків, миття дзеркал і плінтусів, миття дверей і стін, стирання пилу і бруду зі столів, стільців і стелажів);
 • постійний контроль за запасом засобів для чищення і необхідного обладнання для команди.

 

Ми пропонуємо:

 

 • роботу в стабільній позаурядовій організації з дня 1.01.2022 за цивільно-правовим договором або B2B;
 • щомісячна заробітна плата в розмірі 50 злотих брутто на годину (до 20 годин, відпрацьованих на місяць).

 

Ми шукаємо людей, котрі:

 

 • надійні, сумлінні та точні;
 • володіють польською мовою на комунікативному рівні.

 

Зацікавлених осіб просимо надсилати резюме та мотиваційний лист у форматі pdf електронною поштою на адресу fundacja@ladnehistorie.pl. Заявки приймаються до 19.12.2022 року включно. Співбесіди із запрошеними нами людьми відбуватимуться в Центрі Локальної Активності Plac Grunwaldzki OD NOWA в 19.12-23.12.2022. Ми повідомимо про результати електронною поштою до 27.12.2022 року.

 


 

Участь у цьому наборі є явним вираженням згоди на обробку персональних даних кандидата / кандидатки фундацією Ładne Historie – оператора Центру Локальної Активності Plac Grunwaldzki OD NOWA – для реалізації процесу рекрутації (відповідно до Закону від 10 Травня 2018 року Про захист персональних даних (закон від 2018, пункт 1000) та відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року. Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування директиви 95/46 / EC (RODO).