Wroć
Dalej

„Projekt Ładne Historie” to efekt naszej współpracy z Fundacją PwC, założoną przez firmę PwC świadczącą globalne usługi doradcze i audytowe. Wspólny projekt to dowód na poszerzanie perspektyw o współuczestnictwo organizacji pozarządowych i kapitału pochodzącego z biznesu. Organizacje z trzeciego sektora i firmy biznesowe mają odmienne grupy odbiorców, inne możliwości działania, czy dostępne narzędzia, z których korzystają. Takie połączenie jest skutecznym partnerstwem. Jesteśmy dumni, z kooperacji z Fundacją PwC. Od końca kwietnia do czerwca 2023 razem zrealizujemy sześć działań.

 

Trzy kobiety rysują mandalę na rozłożonym na podłodze papierze. Wokół nich porozrzucane są kredki i mazaki.
fot. Marta Sobala

W połączeniu

 

Wśród obszarów kluczowych Fundacji Ładne Historie we Wrocławiu skupiamy się między innymi na integracji osób przybyłych z Ukrainy – dziś mieszkających i aktywnie uczestniczących w życiu osiedla Plac Grunwaldzki. Nawiązanie współpracy z i finansowe wsparcie od Fundacji PwC umożliwia nam kontynuację rozpoczętych już w ubiegłym roku inicjatyw, których formuła sprawdzała się i które dziś udoskonalamy.

 

Odbiorcy

 

W tej edycji zadań proukraińskich rozwijamy dwa filary. Pierwszy z nich to integracyjny program dla dzieci i młodzieży. Odbędą się cztery klasowe wyjścia dzieci ukraińskich i polskich o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym. Odwiedzimy Ogród Botaniczny oraz Odrę Centrum – miejsce spotkań na wodzie. Wiemy, jak niezbędny do prawidłowego rozwoju jest ruch i cieszymy się na możliwość spacerów i przebywania na świeżym powietrzu – usystematyzowanie wiedzy o obecnie kwitnących gatunkach roślin, doświadczenie ogrodu w mieście, czy poznanie wybrzeża rzeki wraz z wyprawą nad Oławkę będzie pozaformalną i atrakcyjną lekcją dla dzieci szkolnych.

 

Po drugie dbamy o potrzeby kobiet, rozwijając cykl Kręgi Kobiet w języku ukraińskim. To forma samopomocy i ekspresji. Za nami kwietniowy krąg a kolejny jeszcze w maju. Spotkania w kobiecym gronie to chwile wytchnienia i rozwoju osobistego w atmosferze włączającej rozmowy, czy bycia w procesie twórczym – jak malowanie mandal.

 

Grupa dzieciaków spaceruje chodnikiem zasypanym jesiennymi liśćmi. Jedna z dziewczynek podrzuca garść liści w powietrze. Trwa spacer po osiedlu.
fot. Tatiana Kit

Idea pracowniczego wolontariatu w PwC

 

Firmy działające w sposób odpowiedzialny wiedzą, jak inicjować i wspierać pracowników do włączania się w działalność społeczną a formuła wolontariatu pracowniczego jest obecna także w naszym projekcie. PwC umożliwia zaangażowanie pracowników w roli wolontariuszy, którzy wzmocnią zespół opiekunów podczas klasowych wyjść. Doceniamy szerzenie wzorca wolontariatu i dziękujemy za możliwość zespołowej i międzysektorowej współpracy.

 


 

Kontynuacja Kręgów Kobiet w języku ukraińskim oraz program spacerów dla dzieci przybyłych z Ukrainy jest wynikiem współpracy Fundacji Ładne Historie oraz Fundacji PwC, z której środków realizujemy „Projekt Ładne Historie”.