Wroć
Dalej

Osoby starsze są niezwykle ważną częścią społeczności wokół Fundacji Ładne Historie. Z seniorkami i seniorami pracujemy zarówno w Świdnicy (we współpracy z tamtejszym Uniwersytetem Trzeciego Wieku) jak i we Wrocławiu, gdzie w ramach działań Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA prowadzimy regularne zajęcia dla osób w wieku 60+. Nasz zespół jest silnie związany z tą grupą i cieszymy się na każde wspólne działanie, wciąż powiększając grupę zaangażowanych weń osób.

 

Mamy bardzo dobre newsy dotyczące naszych planów na 2024 rok! Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego możemy w najbliższych miesiącach rozwijać program działań angażujących seniorów i seniorki w obu miastach. Rozpiera nas radość, bo dzięki realizacji projektu „Ładne Historie dolnośląskich seniorów i seniorek” w ramach programu „Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora” poszerzymy ofertę dedykowaną społeczności w wieku 60+ i umożliwimy kolejnym osobom skorzystanie z programu zajęć i spotkań, które zostały dostosowane do ich potrzeb.

 

Kolorowa fotografia przedstawia grupę seniorów i seniorek pozujących do zdjęcia z żółtą flagą z herbem Dolnego Śląska.

fot. Anna Pazdej

 

Przed nami 92 wydarzenia o łącznej długości 186 godzin, które odbędą się w dwóch dolnośląskich miastach – Świdnicy i Wrocławiu. Program jest odpowiedzią na potrzeby osób starszych, które często odczuwają samotność i wskazują brak dedykowanej im oferty zajęć. Projekt ma za zadanie nie tylko zwiększenie aktywności seniorek i seniorów, ale także nabycie nowych umiejętności i kompetencji. Chcemy pokazać Wam, że osoby starsze mają wysoki poziom zaangażowania i mogą prowadzić aktywny tryb życia (o czym jako zespół przekonaliśmy się wielokrotnie, pracując z nimi w ramach kilku różnych projektów).

 

W ramach projektu zorganizujemy regularne zajęcia ruchowe, treningi pamięci, zajęcia związane z kompetencjami cyfrowymi i medialnymi, zajęcia profilaktyczne i spotkania Chóru Grunwald, który zainicjowała jedna z wrocławskich seniorek. W obu miastach działania w ramach projektu pozwolą wzmocnić i rozwinąć prowadzone już przez nas działania – w Świdnicy Międzykulturową Kawiarenkę, a we Wrocławiu Centrum Aktywności Lokalnej.

 

Kolorowa fotografia przedstawia grupę seniorów i seniorek siedzących przy długim stole w jasnym pomieszczeniu. Na stole porozkładane są talerzyki z przekąskami oraz filiżanki z kawą, a także materiały plastyczne. Osoby przy stole wykonują kwiaty z bibuły. Trwa spotkanie międzykulturowej kawiarenki.

fot. Kalina Żaczek, Pstrykam i zmykam

 

Zaplanowane działania przyczynią się do poprawy sytuacji środowiskowej seniorek i seniorów mieszkających w Świdnicy i Wrocławiu, pozwolą zaktywizować osoby w wieku 60+ i wzmocnić tę grupę w obszarze ich kompetencji, umiejętności, kondycji fizycznej i intelektualnej. Realizacja zadania pozwoli wykształcić postawy prozdrowotne wśród uczestniczek i uczestników zajęć, poszerzyć ich wiedzę i umiejętności w środowisku cyfrowym (a tym samym zwiększyć poziom ich bezpieczeństwa w sieci). Uczestnictwo w zajęciach umożliwi też osobom samotnym poznać innych, co z kolei pozwoli przeciwdziałać samotności, izolacji i wykluczeniu, a sprzyjać będzie integracji i budowaniu silnych społeczności w ramach tej grupy wiekowej.

 

Szczegółowy program zajęć ogłosimy już wkrótce!

 


 

Projekt „Ładne Historie dolnośląskich seniorów i seniorek” sfinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska.

 

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej na Placu Grunwaldzkim” dofinansowany jest ze środków Gminy Wrocław.